De zeven eigenschappen van succesvolle Blended Learning programma’s

Blended learning programma'sOnderzoek toont aan dat Blended Learning kan leiden tot een verhoging van student motivatie en een stijging van leerrendement.  Als logisch gevolg daarvan staat Blended Learning centraal in visie-en beleidsdocumenten van een snel toenemend aantal onderwijsinstellingen. Dat dit op zichzelf geen garantie voor werkelijk succesvolle Blended Learning programma’s is hoeft geen betoog. Welke factoren dragen bij aan succes?

In dit blog vindt u dé zeven eigenschappen van succesvolle Blended Learning programma’s.

  1. Gedeelde waarden

Blended Learning is een enorm containerbegrip, een eensluidende definitie ontbreekt. Literatuur leert dat er bij Blended Learning tenminste sprake is van zowel online als face-to-face activiteiten, bij voorkeur complementair en als het even kan elkaar wederzijds versterkend. Klinkt mooi, maar wat betekent dat voor uw organisatie? Het hebben van gedeelde waarden hierover vormt een gedegen basis.

  1. Geen aparte visie

Althans geen aparte visie op Blended Learning, maar een integrale visie op onderwijsinnovatie waar Blended Learning vanzelfsprekend onderdeel van uit maakt verdient de voorkeur en expliciteert hoe onderwijs én onderzoek elkaar ook op dit punt versterken. Wij leven in één wereld.

  1. Afgestemd aanname- en beoordelingsbeleid

Blended Learning heeft gevolgen voor de rol van zowel student als docent. Neem bijvoorbeeld de flipped classroom waarbij een docent vooral een coachende rol heeft, is iedereen daar klaar voor? Op welke schaal is een dergelijke benadering van onderwijs gewenst? Wat betekent dat voor uw huidige en toekomstige populatie docenten? Wat weten wij werkelijk over hoe studenten Blended Learning programma’s beleven en wat merken docenten die graag een stapje extra doen op dit gebied van hun inspanningen?

  1. Strategisch leiderschap

Het omzetten van idealen naar een concrete aanpak vraagt om lef en leiderschap, maar vooral om leiders die durven én kunnen luisteren naar de mensen om wie het echt gaat; de docenten én studenten.

  1. Toegeruste organisatie

Investeren in leren vraagt om meer dan bijvoorbeeld alleen de aanschaf van een nieuw leermanagement systeem. Niet alleen docenten dienen van de hoed en de rand te weten maar dit geldt zeker ook voor het ondersteunend personeel. Alle betrokkenen dienen gefaciliteerd te worden in zowel tijd als middelen binnen beschikbare budgetten en conform dat wat met missie en visie wordt nagestreefd.

  1. Keten denken

Veel onderwijsorganisaties kennen een veelheid van afdelingen en inherent hieraan ook afdeling overstijgende processen. Om ook deze processen succesvol te laten verlopen dient het keten denken stevig verankerd te zijn in het DNA van alle betrokken actoren. Wat betekent het bijvoorbeeld voor roostering als er plotsklaps met werkgroepen in plaats den vertrouwde hoorcolleges gewerkt gaat worden…

  1. Vaardigheid

Wie Blended Learning serieus neemt, begrijpt dat het lang niet alleen om digitale geletterdheid gaat van studenten én docenten. Natuurlijk is dit een belangrijk component, maar het ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van Blended Learning programma’s vraagt meer, veel meer.

Blended learningNieuwe opleiding vanaf mei 2018

In de opleiding Blended Learning in het onderwijs leert u alle ins en outs, gaat u concreet en begeleid aan de slag met uw eigen ontwerp en leert u zo uw onderwijs te verrijken met de optimale mix.

Wij heten ook u graag van harte welkom bij deze unieke opleiding, tot stand gekomen door samenwerking van SBO en de Vrije Universiteit Amsterdam!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

De drie domeinen van de intern begeleider als kwaliteitscoördinator

De beroepsstandaard, en daarmee het functieprofiel, van de intern begeleider is herschreven. Hier zijn verschillende …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *