Zorgwekkend: lees- en schrijfvaardigheid onder jongeren is ernstig gedaald

Niet alleen in het basisonderwijs zijn de basisvaardigheden achteruitgegaan, maar ook in alle middelbare schoolniveaus zijn deze fors gedaald, zo valt te lezen in ‘De Staat van het Onderwijs’. Er moet opnieuw prioriteit gegeven worden aan het ontwikkelen van deze basisvaardigheden. Samen moeten we ervoor zorgen dat jongeren zonder achterstanden van hun basisvaardigheden het onderwijs verlaten. Zo is goede lees- en schrijfvaardigheid van belang voor succes op school, in vervolgopleidingen en voor het functioneren in de arbeidsmarkt.

Toetscultuur

“Dalende leesvaardigheid en schrijfvaardigheid bij jongeren hebben onder andere te maken met de toetscultuur” stellen Harald Weessies en Tjalling Brouwer, zelfstandig onderwijs adviseurs en taalleespecialisten. “Complexe vaardigheden zijn minder eenvoudig om via bijvoorbeeld een multiple choice vraag te toetsen. De toetscultuur maakt dan ook langzaam plaats voor een feedbackcultuur”.

Van summatief naar formatief toetsen en evalueren

“Er vindt een verschuiving plaats van summatief naar formatief toetsen en evalueren. Deze veranderingen hebben consequenties voor het taal- en leesonderwijs in de les” stellen Harald en Tjalling. Het betekent bij formatief toetsen en evalueren dat er beter formatief moet worden geëvalueerd en de leerontwikkeling van de leerling in kaart moet worden gebracht. “Er is veel discussie over wat nu een goede aanpak is voor het bevorderen van de lees- en schrijfvaardigheid bij onze leerlingen. Er heerst eens spanningsveld tussen de focus op toetsresultaten en de verbetering van lees- en schrijfvaardigheid.”

Investeren in onze leraren

Op dit moment is het volgens de inspectie echt nodig om te investeren in de kennis en kunde van leraren. “In vergelijking met landen om ons heen doen wij bijvoorbeeld veel minder aan bijscholing. We moeten het vak van leraar eindelijk serieus nemen. De helft van de leraren is volgens hun eigen zeggen onvoldoende in staat om die onderwijsresultaten van lezen naar een hoger plan te brengen”, aldus Alida Oppers, inspecteur-generaal (Bremen, 2022).  

Verbeter de lees- en schrijfvaardigheid onder jouw leerlingen

Harald en Tjalling pleiten er dan ook voor om lees- en schrijfvaardigheid bij jongeren onder de aandacht te brengen, dit begint bij de leraren. Zij hebben daarom in samenwerking met Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid een opleiding ontwikkeld, speciaal voor docenten en taalcoördinatoren in het Voortgezet Onderwijs. Wil jij graag een kwaliteitsslag maken in het leesonderwijs binnen jouw school? Schrijf je dan in voor de verkorte opleiding Leesspecialist VO van SBO! Wil je het niveau van meerdere leraren tegelijk verbeteren? Kies dan voor een Incompany-opleiding.

Harald Weessies
Tjalling Brouwer

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Mediawijsheid steeds belangrijker in het onderwijs

Voorlichting over mediawijsheid is steeds belangrijker op scholen, aldus Linda Vonhof, mede-eigenaar van Social Media …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.