Hoe beïnvloed jij beleid effectief als jurist van de gemeente?

Als jurist van de gemeente moet je tegenwoordig écht specialist zijn. Je moet jezelf verdiepen binnen jouw eigen terrein, maar er wordt ook verwacht dat je besef hebt van andere juridische onderwerpen. Dit is zeker het geval als je in een managementrol zit of als je regelmatig geconfronteerd wordt met andere juridische vraagstukken. Hugo Doornhof, advocaat met jaren ervaring in de gemeentepolitiek, vertelt hoe jij jezelf schoolt op je eigen én andere juridische terreinen, zodat jij jezelf manifesteert in een bestuurlijke, ambtelijke context.

Toekomstige veranderingen voor de jurist van de gemeente

In overheidsland en door bestuursrechters wordt geëist dat juristen van de gemeente nadenken over de gevolgen van algemene regels en beleid voor individuele burgers en bedrijven. Drie ontwikkelingen spelen daarbij een grote rol:

  • Het evenredigheidsbeginsel, een besluit dat de overheid neemt, mag niet onevenredig zijn en moet in verhouding staan tot het doel. Het is soms nodig om belangen te schaden voor het algemeen belang. De nadelige gevolgen hiervan moeten echter beperkt worden en evenredig zijn.
  • Maatwerk leveren, de dienstverlening van de overheid moet zo veel mogelijk worden afgestemd op de situatie van individuele burgers of bedrijven. Dit moet het vertrouwen in én de geloofwaardigheid van de overheid herstellen.
  • Responsieve overheid, een responsieve overheid is een overheid die adequaat reageert op signalen uit de gemeente. Een responsieve, netwerkende overheid met een interactieve bestuursstijl kan de sociale basis versterken.

Iedereen die betrokken is bij de gemeente heeft te maken met deze drie ontwikkelingen. Het zijn uitdagingen voor juristen van gemeenten in heel Nederland.

Ontwikkel jezelf als gemeentejurist

Wil jij jouw juridische kennis omtrent deze drie ontwikkelingen up-to-date houden? Meld je dan aan voor de verkorte opleiding Gemeentejurist van SBO! Hoofddocent Hugo Doornhof deelt de twee pijlers van de opleiding:

  • Heel veel extra expertise op verschillende juridische beleidsterreinen
  • Jezelf manifesteren in een bestuurlijke, ambtelijke context

Het gaat er niet om dat wij advocaten je vertellen wat de laatste ontwikkelingen zijn op het subsidie- of bestuursrecht. Het gaat er ook om dat je meekrijgt hoe je communicatief binnen je organisatie te werk gaat en hoe je het beleid effectief kan beïnvloeden vanuit je juridische functie”, aldus Hugo.

Richt je gemeenschappelijke regeling goed in

Hugo deelt zijn belangrijkste les tijdens de opleiding: “Als je spreekt over het samengaan van gemeenten in een gemeenschappelijke regeling, denk dan ook na hoe je op een goede manier afscheid van elkaar kan nemen. Het kan zijn dat het toch niet lekker loopt of dat het bestuur toch zelf zaken gaat behartigen. Je moet dan over een goede, degelijke afscheidsregeling beschikken in je gemeenschappelijke regeling”.

Behandel jouw eigen praktijksituatie

Wil jij het kennisniveau van meerdere juristen in de gemeente verhogen? Kies dan voor een Incompany-traject voor de gemeentejurist! De juristen gaan dan concreet aan de slag met een bestaande leervraag in de gemeente, zodat jullie de gestelde doelstellingen bereiken. Neem volledig vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Steeds meer langdurig zieken door werkstress

Nederlanders vallen steeds vaker uit door werkstress, zo blijkt uit onderzoek van HumanCapitalCare en ArboNed. …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *