Hoe kan politiek bestuurlijke sensitiviteit besluitvorming beïnvloeden?

Beschik jij over politiek bestuurlijke sensitiviteit? Jij weet verhoudingen, belangen en posities dan goed in te schatten, waardoor je gezamenlijk draagvlak creëert en besluitvorming in de organisatie beïnvloedt. Niet iedereen is hier sensitief voor, waardoor je minder invloed en impact hebt binnen jouw organisatie. Het is echter wel belangrijk om hierin te investeren, het belang van soft skills groeit namelijk gestaag.

Politiek bestuurlijke sensitiviteit in verschillende context

Je bent bekend met politiek in Den Haag en in jouw lokale gemeentehuis, maar politiek is overal. Alle mensen met verschillende belangen die samen tot een besluit moeten komen, bedrijven politiek. Je bent dus politiek bezig wanneer je gezamenlijk een vakantiebestemming kiest, maar ook wanneer er besluiten worden genomen tijdens een raadsvergadering. Jij beïnvloedt de definitieve beslissing beter wanneer je de belangen van andere partijen begrijpt. Het is dus zeer waardevol om politiek bestuurlijk sensitief te zijn, zowel in een professionele setting als privé.

Zet de juiste stappen om tot een oplossing te komen

Het gaat bij politiek bestuurlijke sensitiviteit over het juist inschatten van situaties en op basis hiervan de juiste acties ondernemen. Je gaat tijdens een discussie op zoek naar gemeenschappelijk draagvlak en toont begrip voor belangen van anderen. Hierdoor kom je samen tot een besluit. Een politiek sensitief persoon analyseert situaties en maakt een inschatting over de juiste stappen om tot een oplossing te komen.

Ontwikkel jouw politiek bestuurlijke sensitiviteit

Ben jij overtuigd van een voorstel, maar weet je niet welke stappen je moet nemen om de steun van anderen te krijgen? Michel de Visser, auteur van het boek ‘Politiek sensitief aan de slag’ en docent van de opleiding Bestuurlijke en Organisatorische Sensitiviteit, leert jou om signalen te herkennen en om bewust te worden van machtsverhoudingen. Jij weet hierdoor beter hoe je resultaten en besluiten kunt beïnvloeden.

Creëer draagvlak in de hele organisatie

De opleiding Bestuurlijke en Organisatorische Sensitiviteit is ook als Incompany-traject mogelijk. Je gaat dan concreet aan de slag met de leervraag in jouw organisatie, waardoor je het kennisniveau gericht kunt verhogen. Deelnemers houden elkaar tijdens én na de opleiding scherp, waardoor de kennis in de organisatie behouden blijft.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Resultaten van het wijkteam in de gemeente

Een sociaal wijkteam biedt namens de gemeente ondersteuning, zorg en welzijn aan hulpbehoevende inwoners van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *