Tag Archief: Overheid

Hoe breng ik belangen in kaart?

Als het helder is wie de opdrachtgever is en met welke beleidsvraag je aan de slag gaat, breng je de belanghebbenden in kaart. Dat vraagt om een zoektocht naar wie het effect van het beleid ervaart en wie nodig is om het beleid in praktijk te brengen. Dat is geen eenvoudige opgave. Het lukt mij in ieder geval nooit om …

Lees verder »

Resultaten van het wijkteam in de gemeente

Een sociaal wijkteam biedt namens de gemeente ondersteuning, zorg en welzijn aan hulpbehoevende inwoners van een wijk. Het team bestaat uit verschillende specialisten, waardoor er snel geschakeld wordt in het geval van een hulpvraag. Het kennisinstituut Movisie onderzoekt het functioneren van deze teams al sinds 2014, om zodoende de stand van zaken van wijkteams in kaart te brengen. Wat zijn …

Lees verder »

280 miljoen euro uit Volkshuisvestingsfonds voor renovatie, verduurzaming en herstructurering in 38 kwetsbare buurten verspreid in Nederland

Vandaag is bekend gemaakt dat 38 projecten verspreid over 20 gemeenten een bijdrage ontvangen van in totaal 280 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds (VHF). Met dit geld worden 13.000 woningen  verbeterd. In verschillende gebieden verspreid door heel  Nederland staat de leefbaarheid onder druk. Daarom heeft het kabinet het Volkshuisvestingsfonds in het leven geroepen. Zo schrijft minister Hugo de Jonge van …

Lees verder »

Voorstel voor verbreding van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Met de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) kunnen gemeenten in uitzonderlijke gevallen selectief woningen toewijzen in een bepaald gebied als daar de leefbaarheid en veiligheid onder druk komen te staan.  Evaluatie heeft geleid tot een beleidsreactie van minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hierin staat een aantal voorstellen voor aanpassingen van de wet dat vandaag …

Lees verder »

Weinig transparantie van overheidsinstanties over het verwerken van persoonsgegevens

De Enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening van de Tweede Kamer onderzoekt het beleid van de overheid omtrent fraude bij hun dienstverlening. Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), vertelt over het overheidsbeleid in het kader van enkele privacyschandalen van de afgelopen jaren. Wat is hier misgegaan en hoe verdedigen burgers zich tegen discriminerende overheidsbeslissingen? Gebrek aan kennis over het verwerken …

Lees verder »

Hoe kan politiek bestuurlijke sensitiviteit besluitvorming beïnvloeden?

Beschik jij over politiek bestuurlijke sensitiviteit? Jij weet verhoudingen, belangen en posities dan goed in te schatten, waardoor je gezamenlijk draagvlak creëert en besluitvorming in de organisatie beïnvloedt. Niet iedereen is hier sensitief voor, waardoor je minder invloed en impact hebt binnen jouw organisatie. Het is echter wel belangrijk om hierin te investeren, het belang van soft skills groeit namelijk …

Lees verder »

Het belang van onderscheid tussen probleem, risico, oorzaak en gevolg binnen risicomanagement

Problemen, risico’s, oorzaken en gevolgen spelen allemaal een rol binnen risicomanagement. We gebruiken deze woorden dagelijks, maar wat zijn eigenlijk de verschillen? Het blijkt in de praktijk lastig te onderscheiden, maar dat is toch erg belangrijk. Het onderscheid draagt namelijk bij aan heldere gesprekken, zoals een heldere risicodialoog. Martin van Staveren, schrijver van onder andere het boek ‘Risicogestuurd werken’, vertelt …

Lees verder »

Waarom zijn soft skills belangrijk in een competitieve arbeidsmarkt?

Soft skills worden steeds belangrijker voor werkgevers. Het is dan ook belangrijk dat jij deze constant blijft ontwikkelen om een aantrekkelijke werknemer te zijn én blijven. Wat zijn soft skills eigenlijk en hoe ontwikkel je die dan? Je leest er meer over in deze blog. Wat zijn soft skills? Soft skills zijn vaardigheden die jouw karakter en sociale rol weerspiegelen. …

Lees verder »

Strafbaarstelling spionage gemoderniseerd

Vandaag gaat een wetsvoorstel van minister Yeşilgöz-Zegerius in consultatie die een nieuwe bepaling aan het Wetboek van Strafrecht toevoegt. Het doel: nieuwe vormen van spionage beter kunnen aanpakken. Veel spionageactiviteiten zijn momenteel al strafbaar volgens de Nederlandse wet. Denk daarbij aan klassieke spionage zoals bijvoorbeeld het schenden van staats- en bedrijfsgeheimen. Ontwikkelingen, zoals de komst van nieuwe en steeds assertievere …

Lees verder »

Risicomanagement: balanceren tussen structuur en cultuur

Risicodeskundigen benadrukken steeds vaker het belang voor een goede risicocultuur in de organisatie, de zachte kant van risicomanagement. En terecht, bewustwording van risico’s en een cultuur waarin er gehoor is voor risico’s, vormen een belangrijke sleutel tot het succes van risicomanagement. Tegelijkertijd verdient de structuur rondom risicomanagement, de harde kant, blijvende aandacht en investering. Immers processen en een set aan …

Lees verder »