Resultaten van het wijkteam in de gemeente

Een sociaal wijkteam biedt namens de gemeente ondersteuning, zorg en welzijn aan hulpbehoevende inwoners van een wijk. Het team bestaat uit verschillende specialisten, waardoor er snel geschakeld wordt in het geval van een hulpvraag. Het kennisinstituut Movisie onderzoekt het functioneren van deze teams al sinds 2014, om zodoende de stand van zaken van wijkteams in kaart te brengen. Wat zijn de belangrijkste resultaten?

Veranderingen omtrent het wijkteam in de gemeente

Het aantal gemeenten dat met een wijkteam werkt, is sinds 2014 gestegen. Het percentage lag toen op 69 procent, en nu al drie jaar stabiel rond de 80 procent. 90 procent van de respondenten geeft aan dat er in deze drie jaar veel is veranderd, met name:

  • De werkwijze van het wijkteam in de gemeente;
  • De samenwerking met andere partijen.

De respondenten lichten toe dat het hierbij vooral gaat om betere en integrale dienstverlening, laagdrempelige toegang voor inwoners, betere triage, professionalisering en doorontwikkeling, meer continuïteit en uniformiteit van werken en meer inzet op preventie.

Preventie is een belangrijke taak

Het is ook onderzocht welke taken bij het wijkteam behoren. Hierbij komen vraagverheldering (95%) en preventie (81%) het vaakst terug. Hoewel preventie wordt gezien als een van de belangrijkste taken van het wijkteam in de gemeente, geeft 48 procent aan hier te weinig aan toe te komen. De respondenten geven dan ook aan dat preventieve taken vaak niet goed uit de verf komen. Hierdoor blijven kansen op het gebied van preventie liggen.

Knelpunten voor wijkteams

Waarom is er te weinig tijd voor preventie? Gemeenten geven aan dat het grootste probleem ligt bij de wachtlijsten bij zorgaanbieders, zowel voor jeugd als volwassenen. De verstopping van de keten zorgt ervoor dat zorg niet op het juiste moment kan worden overgedragen. Daarnaast is werkdruk een grote boosdoener, reden hiervoor is het personeelstekort in de zorg.

Extra ondersteuning voor wijkteams

De knelpunten veroorzaken de oproep van gemeenten voor extra ondersteuning voor wijkteams. Als de teams door ondersteuning beter in staat zijn om integraal te werken én om samen te werken met partners, verstopt de zorgketen minder. Hierdoor is er meer tijd voor een van de belangrijkste taken van het wijkteam in de gemeente: preventie.

Leer procesmatig werken in de wijk

De ontwikkelpunten uit het onderzoek vragen om een duidelijke visie binnen het wijkteam. Wil jij deze visie vormgeven, om zo de processen en netwerken in jouw wijk te regisseren? Meld je dan aan voor de opleiding Wijk- en gebiedsmanager van SBO. Jij creëert tijdens deze opleiding een aanpak voor kansen en problemen in jouw wijk. Deze opleiding is ook als Incompany-traject op maat te volgen.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Veelgestelde vragen over de Omgevingswet van 1 januari 2024

De Omgevingswet is op 1 januari in werking getreden. De wet bundelt de regelgeving omtrent …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *