Tag Archief: openbare orde

🎧 Podcast: waarom is het belangrijk om jonge aanwas uit de criminaliteit te halen?

Beluister de podcast van Leonie Willemsen, Hoofd Veiligheid, Gemeente Nijmegen. Ze deelt hierin haar visie over het thema jonge aanwas uit de criminaliteit. In deze podcast geeft ze antwoord op vragen als: Waarom is het zo belangrijk om jongeren vroegtijdig aan te pakken wanneer zij in de criminaliteit dreigen te raken?Hoe kunnen zorg- en veiligheidspartners samenwerken om te voorkomen dat …

Lees verder »

Geen landelijk verbod op lachgas. Lokale regels als substituut?

Door prof. mr. J.G. Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en prof. mr. A.E. Schilder, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam In 2014 wees het Europese Hof van de EU uitspraken die onder meer voor lachgas grote gevolgen zouden hebben. Het Hof besliste dat wanneer een substantie …

Lees verder »

Wetsvoorstel om seksueel geweld beter aan te pakken naar Tweede Kamer

Seksuele interactie moet altijd vrijwillig en gelijkwaardig zijn, zowel in de fysieke wereld als online. Om die norm ook goed in de strafwetgeving vast te leggen stuurt minister Dilan YeƟilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) vandaag het wetsvoorstel seksuele misdrijven naar de Tweede Kamer.  “Seksueel grensoverschrijdend gedrag zien we overal in de maatschappij terug komen. Het is tijd dat we dat een …

Lees verder »

Werkplan Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding aangeboden aan Tweede Kamer

Vandaag heeft de minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yesilgoz-Zegerius, het werkplan van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit plan zet de NCAB zijn taakopvatting uiteen en is het uitgangspunt voor concrete acties in de strijd tegen antisemitisme, dit blijft onverminderd nodig. Het werkplan is gegroepeerd rond drie pijlers: 1) Monitoren en opvolgen 2) …

Lees verder »

🎧 Podcast: hoe houd je jonge aanwas uit de criminaliteit?

Beluister de podcast van Mathijs Zwinkels, Interventiespecialist, Universiteit van de Straat en Hesdy Gerges, professioneel kickbokser. Ze delen hierin hun visie en ervaringen over hoe je jonge aanwas uit de criminaliteit houdt. In deze podcast krijg je antwoord op vragen als: Wat kun je doen om te voorkomen dat jongeren doorgroeien naar de georganiseerde criminaliteit?Hoe ziet een persoonsgerichte- en wijkgerichte …

Lees verder »

EBI-regime wordt strenger

Het regime in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught moet strenger voor die gedetineerden die er vanwege levensbedreigend voortgezet crimineel handelen of zware georganiseerde misdaad zitten. Dat schrijft minister Weerwind voor Rechtsbescherming, mede namens minister YeƟilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid, vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Met de nieuwe regels wil de minister voorkomen dat gedetineerden in de …

Lees verder »

Kabinet zorgt voor een toekomstbestendige Dienst Justitiële Inrichtingen

Het kabinet investeert de komende jaren 210 miljoen euro extra in de Dienst JustitiĂ«le Inrichtingen (DJI). Hierdoor groeit de begroting van DJI van 2,8 miljard euro in 2022 naar 3,1 miljard euro in 2027. Die investering is nodig omdat de huidige begroting van DJI onvoldoende berekend is op de kosten in ICT, (duurzame) huisvesting en personeel. Ook drukt de zwaardere …

Lees verder »

Tweede Kamer stemt in met maximale gevangenisstraf van vier jaar voor bezit pedohandboek

Het verspreiden, verwerven of in bezit hebben van een handleiding met tips en trucs voor het seksueel misbruiken van kinderen wordt expliciet strafbaar gesteld. Er komt een gevangenisstraf van maximaal vier jaar op te staan. Zo’n ‘pedohandboek’ of ‘pedohandleiding’ brengt kinderen in gevaar, omdat het een voedingsbodem is voor de kindermisbruiker die zijn slag wil slaan. Dit is de kern …

Lees verder »

Rechter krijgt ruimere mogelijkheid voor videoconferentie bij verdachten van zware criminaliteit

Op korte termijn kan het vervoer van gedetineerden met ernstige veiligheidsrisico’s worden teruggedrongen. Door een wijziging van het Besluit videoconferentie kan de rechter bepalen dat een verdachte per videoconferentie deelneemt aan de zitting. Daarmee kan een ernstig veiligheidsrisico bij het vervoer naar en van de zitting worden vermeden. De ministerraad heeft hier op voorstel van minister YeƟilgöz van Justitie en …

Lees verder »

Bevoegdheid tot verwijderen omgekeerde vlaggen

Door prof. mr. J.G. Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en prof. mr. A.E. Schilder, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam Onlangs kondigde de provincie FryslĂąn vanaf maandag 12 september omgekeerde vlaggen en andere protestuitingen op grond in eigendom van de provincie weg te halen. Andere provincies …

Lees verder »