Het belang van kennisuitwisseling voor de beleidsmedewerker OOV

De functie van beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid is de laatste jaren sterk veranderd. Je adviseert een toenemend aantal bestuurders in diverse rollen over meer en verschillende vraagstukken. Willem Bronkhorst, adviseur veiligheid, stelt dat kennisdeling enorm helpt om effectief invulling te geven aan de rol van beleidsmedewerker OOV.

Vraagstukken voor de beleidsmedewerker OOV

Een gemiddelde onderneming heeft een aantal producten of één niche waar ze de focus op leggen. Een gemeente heeft gemiddeld rond de duizend ‘producten’. Het team veiligheid en de burgemeester wordt voor veel vraagstukken omtrent deze producten ingezet, bijvoorbeeld de Wet tijdelijk huisverbod of de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Je moet als beleidsmedewerker OOV heel veel vraagstukken oppakken in rollen als netwerkregisseur, adviseur en beleidsmedewerker/-adviseur. Je schaakt op gigantisch veel borden”, aldus Willem.

Ontwikkeling van de functie

Willem: “Een jaar of 15 tot 20 terug was de functie van beleidsmedewerker OOV veelal eenvoudiger en platter. Je had een aantal kerntaken omtrent crisisbeheersing en openbare orde en veiligheid. De laatste jaren zijn hier in de Gemeentewet, Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob), Opiumwet, Algemene plaatselijke verordening, Alcoholwet en andere bijzondere wetten extra bevoegdheden bijgekomen. Een voorbeeld is de bevoegdheid om explosies rond woningen aan te pakken. We hebben in Nederland nu ruim 300 gemeenten, met in de basis dezelfde taken, rollen en bevoegdheden. Alleen er zijn flinke verschillen in ambtelijke capaciteit per gemeente. Kleinere gemeenten hebben de benodigde expertise niet altijd in huis en moeten met schaarse middelen naar slimme oplossingen zoeken. Uiteindelijk moet je samen met partners kijken wie de beste kaarten heeft om bepaalde interventies te plegen. Dan maak je met minder mensen toch hele mooie stappen”.

Samenwerking tussen gemeenten

Sommige gemeenten hebben bijvoorbeeld meer kennis in huis over cybercrime dan anderen. Ik ben groot voorstander van specialisering en samenwerking tussen gemeenten”, deelt Willem zijn mening. “Gemeenten hebben ieder een andere identiteit en samenstelling. Een stedelijke gemeente heeft in veel gevallen andere uitdagingen dan een plattelandsgemeente, bijvoorbeeld omtrent overlast of drugs. Het is goed om samen een gereedschapskist te maken, en vervolgens individueel per gemeente te kijken wat je nodig hebt. De benodigde kennis is dan altijd beschikbaar en hoef je niet alles zelf te bedenken”.

Adviserende rol

Willem: “Als beleidsmedewerker OOV heb je een adviserende rol binnen de gemeente over onder andere de interventies in de gereedschapskist. Je bent de verbinder tussen diverse bestuurders, zoals college (of een afzonderlijke wethouder), burgemeester of gemeenteraad. Een wethouder zorg benadert vraagstukken veelal anders dan de burgemeester vanuit openbare orde, en een gemeenteraad heeft een kaderstellende en controlerende rol. Je moet in je advies kijken naar wat bij de doelgroep past.

Word bekend met de verschillende rollen

Het is belangrijk om de verschillende rollen in de gemeente goed te kennen en je advies daarop af te stemmen. Deze rollen komen uitgebreid terug in de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid van SBO. Daarnaast krijg je tijdens de opleiding inzicht in de mogelijkheden die er zijn en leer je door kennis en ervaringen uit te wisselen met deelnemers van andere gemeenten. Hiermee breidt jouw netwerk enorm uit met nieuwe kennispartners”, deelt Willem. Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag dan de brochure aan. De opleiding is ook op maat als Incompany-traject te volgen.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Rapportage Integrale Aanpak Terrorisme 2024 verstuurd

De rapportage integrale aanpak terrorisme is naar de Tweede Kamer verstuurd. Hierin staat de beleidsmatige …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *