Wie zijn je 5 belangrijkste partners bij de aanpak van woonoverlast?

Het aanpakken van woonoverlast kun je niet alleen. In dit blog gaan wij in op de 5 belangrijkste partners die je nodig hebt om te komen tot een duurzame oplossing voor zowel de overlastgever als omwonenden

1. De overlastgever

Het begint met het onderzoeken waar de overlast vandaan komt. Waarom verstoort de overlastgever het woongenot? Er blijkt vaak onderliggende problematiek aan ten grondslag te liggen. Je kunt hierbij denken aan levensproblematiek zoals een trauma of verslaving. Maar het kan ook zijn omdat iemand zwakbegaafd is, verward gedrag vertoont of ‘de verkeerde vrienden’ heeft.

2. Zorg- en welzijnsorganisaties

Om de overlast te stoppen is het essentieel om hulpverlening in te schakelen. In geval van overlast wordt vaak direct de politie of een veiligheidsinstantie ingeschakeld, terwijl de overlast duurzaam opgelost kan worden wanneer de overlastgever hulpverlening krijgt. Betrek dus tijdig zorg- en welzijnsorganisaties in jouw aanpak zodat je aan een oplossing voor de lange termijn werkt en de overlastgever daadwerkelijk hulp biedt.

3. De omwonenden

Schep duidelijkheid naar overlastmelders en omwonenden tijdens het gehele proces. Mensen denken snel dat als zij overlast melden het de volgende dag opgelost wordt. Of dat een uithuisplaatsing de enige oplossing is. Maar wij zorg- en veiligheidsprofessionals weten dat dat geen duurzame oplossing is omdat dat in sommige gevallen alleen een verschuiving van het probleem is. Houd omwonenden dus goed op de hoogte (zonder privacygevoelige informatie te delen) over de procesmatige aspecten van de aanpak van de woonoverlast.

4. De burgemeester

Wanneer de overlast niet stopt, zijn er diverse middelen die ingezet kunnen worden. De burgemeester kan een gedragsaanwijzing opleggen of een woning sluiten in geval van ernstige overlast. Zorg dat je vanaf de eerste overlastmelding bezig bent met het opbouwen van een gedegen dossier. Dit helpt in het nemen van de juiste juridische maatregelen later in het proces.

5. De pandeigenaar

Woningcorporaties werken al veel samen met o.a. politie en gemeenten aan de aanpak van woonoverlast. Er zijn echter steeds meer particuliere eigenaren die hun pand verhuren of waarbij zij zelf woonachtig zijn in het pand en overlast geven. De eigenaar of verhuurder heeft een belangrijke rol in de aanpak van woonoverlast omdat de overlastmelding vaak als eerste bij deze partij binnenkomt.

Hoe ga je om met complexe, structurele overlast?

Je leert tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast:

  • Hoe je een gedragsaanwijzing inzet op grond van de Wet aanpak woonoverlast
  • In welke situaties je moet inzetten op zorg bij kwetsbare overlastgevers
  • Het opbouwen van een goed overlastdossier voor het escalatiemodel
  • De mogelijkheden van de Wet Victoria en Wet Damocles effectief inzetten
  • Samen met gemeente, woningcorporatie, politie, zorg- en welzijnsinstellingen en wijkbewoners tot een gezamenlijke aanpak komen

3 dagen – start 1 december – meer informatie >>

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Indicatoren vanuit een datagedreven aanpak van ondermijning

Hoe helpt data om een effectieve aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen vorm te geven? De …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *