5 Do’s en don’ts voor regievoering op zorg- en veiligheidsvraagstukken

Meer dan ooit werken zorg- en veiligheidspartners samen in verschillende samenwerkingsverbanden. Er is vaak sprake van een netwerk waarbij niet helemaal duidelijk is wie de lead heeft. Door regievoering goed in te zetten, werken alle onafhankelijke zorg- en veiligheidspartners doelgericht aan de gezamenlijke opgave. Regie kan nodig zijn als;

  • Er multiproblemen zijn op meerdere leefgebieden waardoor mensen afglijden naar crimineel gedrag of overlast veroorzaken
  • Samenwerking tussen meerdere ketenpartners binnen de zorg- en veiligheidsketen noodzakelijk is om de casus aan te pakken

Samenwerking effectief beïnvloeden

Er is niet 1 manier om regie te voeren omdat iedere casus weer anders is en je met verschillende samenwerkingspartners werkt. In dit blog delen we 5 do’s en don’ts om de samenwerking effectief te beïnvloeden door de juiste regie te voeren.

1. Creëer een gelijkwaardige samenwerking

Alle zorg- en veiligheidspartners werken dienend aan de opgave die er ligt. Er is dus niet 1 partij die ‘de baas’ is maar je werkt allen naar 1 gezamenlijk doel. Iedere partner kijkt vanuit zijn of haar eigen perspectief en heeft dus ook gelijk vanuit dat eigen perspectief. Alleen samen kom je tot succes.

2. Iedereen moet de opgave realiseren en niemand kan dit zonder de ander

We focussen vaak op de uiteenlopende belangen van alle samenwerkingspartners maar het is beter om te focussen op de gezamenlijke opgave die er ligt. Alle partners moeten zich verantwoordelijk voelen voor de realisatie van de opgave en zich hieraan committeren.

3. Erken het gezamenlijke doel

Een persoon met verward gedrag kan door de een als patient gezien worden en door een andere partij als potentiele dader. Omdat opvattingen zo uiteen kunnen lopen, is het als regievoerder belangrijk om zowel de individuele opvattingen als het gezamenlijke doel te erkennen.

4. Maak afspraken

Zorg dat de rollen, verhoudingen en procedures in de aanpak vooraf goed vastgelegd worden. Omdat de samenwerking zowel tussen organisaties als tussen individuele mensen plaatsvind, kan de samenwerking pas succesvol zijn als er vooraf duidelijke afspraken gemaakt zijn.

5. Behoud de regie, neem geen taken over

Wanneer een partner niet meewerkt, is het makkelijk om de verantwoordelijkheid van hem/haar over te nemen. Het is echter beter om de partner aan te spreken en hem/haar te ondersteunen. De partner maakt immers niet voor niks deel uit van het samenwerkingsverband en is vanuit zijn/haar rol cruciaal voor het bereiken van het gezamenlijke doel.

Meer weten?

Tijdens de jaaropleiding Regie in besturen van veiligheid leer je veiligheidsvraagstukken vanuit diverse invalshoeken te benaderen zodat jij effectieve en rechtvaardige oplossingen ontwikkelt. Je krijgt handvatten over hoe je effectief regie voert en tot concrete adviezen komt binnen de politiek-bestuurlijke omgeving waarin jij werkt.

Meer informatie

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Indicatoren vanuit een datagedreven aanpak van ondermijning

Hoe helpt data om een effectieve aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen vorm te geven? De …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *