5 lessons learned over het ingestorte parkeergebouw Eindhoven Airport

Na de instorting van de parkeergarage lieten zowel Eindhoven Airport als hoofdaannemer BAM een onderzoek uitvoeren naar de oorzaak van de instorting. Beide onderzoeken stelden dat de directe oorzaak een mankement in de breedplaatvloer was; te weten een gebrekkige hechting tussen de breedplaat en het daarop gestorte beton. Het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de veiligheid toont echter aan dat de gebrekkige hechting niet de oorzaak, maar het gevolg was. De onderzoeksraad heeft onlangs hun rapport gepubliceerd over de lessen die de bouwsector kan leren uit het ingestorte parkeergebouw Eindhoven Airport. Wij lichten 5 lessen uit die essentieel zijn voor de veiligheid:

 1. Leren van incidenten
  Opdrachtgevers en opdrachtnemers beschouwen nog te vaak elk bouwwerk en daarmee ook elk incident als uniek, waardoor zij de lessen niet op zichzelf betrekken.
 1. Schuldcultuur omzetten in leercultuur
  Partijen lijken na een incident vooral bezig te zijn met het neerleggen van de schuld bij een partij i.p.v. lessen uit ongevallen op zichzelf te betrekken en de vraag centraal te stellen wat zij zelf kunnen bijdrage aan het verbeteren van de veiligheid.
 1. Procesverantwoordelijke voor veiligheid centraal stellen
  Doordat bouwprojecten door verschillende ondernemingen worden uitgevoerd, is de kans op fouten groter. Alle afzonderlijke partijen leveren vaak hun eigen bijdrage, zonder het grotere geheel te zien. Wanneer een procesverantwoordelijke voor de veiligheid wordt aangesteld, zorgt hij voor een systematisch en continue proces van risicobeheersing.
 1. Verdeling van verantwoordelijkheden
  Omdat er zoveel partijen betrokken zijn bij een bouwproces, is het van evident belang dat voor alle partijen helder is wie waarvoor verantwoordelijk is.
 1. Focus op veiligheid in plaats van prijs
  Vaak is de laagste prijs leidend voor een aanbesteding. Het is voor toekomstige bouwprojecten belangrijk dat er gekomen wordt tot een prijs die in verhouding staat tot de omvang van de werkzaamheden, planning, gewenste kwaliteit en onderkende risico’s.

Uit de analyse van de instorting van het parkeergebouw blijkt dat in alle fasen van het bouwproces de gezamenlijke aandacht voor constructieve veiligheid onvoldoende was. Dit geldt bij veel bouwprojecten omdat bouwen vaak een complex proces is, waarbij meerdere partijen op verschillende momenten betrokken zijn. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid ligt dan ook bij alle partijen gezamenlijk; zij zijn niet allen verantwoordelijk voor de arbeidsveiligheid en de omgevingsveiligheid, maar ook voor de constructieve veiligheid van het gebouw.

Op onderzoeksraad.nl staat een video over de lessen van deze instorting.

Als opdrachtgever is het belangrijk dat ook u in control bent. In de opleiding Veiligheid van gebouwen leert u op een praktische wijze om de veiligheid van uw gebouw in kaart te brengen en de risico’s te beheersen. Zo bent u een evenwichtige gesprekspartner voor uw (onder)aannemers en borgt ook u de verantwoordelijkheid voor een veilig gebouw.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *