Aanpak van bedrijfscriminaliteit

Jaarlijks kost bedrijfscriminaliteit het bedrijfsleven (de bouw- en transportsector, de horeca, de detailhandel en de zakelijke dienstverlening) ruim 500 miljoen euro. Naast de financiële consequenties kan diefstal of fraude ook ernstige gevolgen hebben voor het imago en de reputatie van uw organisatie. Met de juiste maatregelen voorkomt u delicten en bespaart u bovendien ook nog veel geld.

Fraude

Uit het Wereldwijde Fraude Onderzoek 2014 blijkt dat bedrijven jaarlijks vijf procent van hun inkomsten verliezen wanneer zij niet genoeg aandacht besteden aan interne fraude. Opvallend is dat de werknemers die de fraude pleegden bij de bedrijven, niet de werknemers waren van wie het verwacht werd. Tachtig procent van de fraudeurs deed dit namelijk voor de eerste keer en was al jaren werkzaam bij de bedrijven. De fraude die het meest voorkwam, was geld verduisterden.
Uit onderzoek door de VU en Hoffmann Bedrijfsrecherche blijkt dat flexwerkers steeds meer frauderen, omdat zij minder loyaal zouden zijn aan hun werkgever. De meest voorkomende vormen van fraude op de werkvloer zijn het rommelen met de urenregistratie, fraude met declaraties, het versturen van valse facturen en het stelen van informatie.
Twintig procent van de werknemers deelt hun wachtwoord met collega’s. Daarnaast zegt één op de zeven werknemers bereid te zijn om zijn wachtwoorden van bedrijfsapplicaties te verkopen, als iemand er geld voor biedt. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek.
Piet van Gelder, eigenaar van Van Gelder Training en Advies en docent op de cursus aanpak bedrijfscriminaliteit, trainer en zelfstandig adviseur op het gebied van security en anti-fraude, particulier onderzoeker en voormalig rechercheur bij de politie.
Bregje De Lannoy-Walenkamp, eigenaar van DeLanWa Training & Tekst, trainer op het terrein van schriftelijke communicatie, traint security professionals in het objectief vastleggen van verkregen informatie.

Integriteitsschendingen

Ruim driekwart van de grootste wereldwijde corporates beschikt tegenwoordig over een gedragscode, zo blijkt uit onderzoek van KPMG. Voorheen waren organisaties vooral bezig met compliance en integriteit vanwege de wettelijke verplichting en het voorkomen van sancties en imagoschade. Tegenwoordig is integriteit meer en meer een onderwerp dat voortkomt vanuit de intrinsieke motivatie van organisaties, rekening houdend met de rol die organisaties hebben binnen de maatschappij: wat zijn onze lange termijn doelen, op welke manier willen wij opereren, wat zijn onze maatschappelijke verantwoordelijkheden en welke cultuur streven wij na? Integriteit is daarmee een onderwerp dat zorgt dat organisaties onderscheidend kunnen zijn.
Paul Hulshof, criminoloog, adviseur bij KPMG en docent op de cursus aanpak bedrijfscriminaliteit, gespecialiseerd in integriteit en security.

Cybercrime

In het jaarlijkse rapport dat de Amerikaanse Netwerk en Telecomm dienstverlener Verizon publiceert over datalekken staat in 2013 dat de meerderheid van alle organisaties eenvoudigweg niet in staat is om te detecteren dat aanvallers zijn binnengedrongen. Uit onderzoek van Verizon, in samenwerking met onder meer de ‘Secret Service’ van de VS en de Engelse en Nederlandse politie blijkt dat in 62% van de gevallen het minstens twee maanden kostte om de digitale inbraak te ontdekken. Uit een studie van Trustwave Holdings kwam zelfs naar voren dat het gemiddeld 210 dagen duurt totdat een (cyber)inbraak is ontdekt.
Dit zijn zeven maanden waarin de aanvallers, zoals georganiseerde misdaad, een concurrent of een vreemde mogendheid, ongestoord rond kunnen dwalen op uw netwerk. Ondertussen worden uw bedrijfsgeheimen gestolen, worden uw klantgegevens en gegevens van uw klanten zoals bankrekeningnummers, e-mail adressen ontfutseld en wordt er met uw financiële gegevens geknoeid.
Het gezaghebbende Amerikaanse Ponemon Institute dat onderzoek doet naar het vertrouwen in beveiliging en privacy, schat de kosten van dataverlies van klantgegevens op ca. $188 per gestolen klantrecord. Daarbij komt dat de technieken die internetcriminelen inzetten steeds geraffineerder en technisch complex worden. Bijna altijd wordt tegenwoordig een combinatie van Social Engineering (babbeltrucs) en hacking ingezet. Deze technieken zijn verassend succesvol. Alle spraakmakende grote hacks van de afgelopen tijd, waaronder die bij Sony Pictures Entertainment zijn op deze manier gepleegd. Dit zijn enkele voorbeelden die laten zien dat kennis over Cyber Criminelen hoe ze handelen en hoe je ertegen te beschermen, noodzakelijk is.
Bas Colen, adviseur bij Aranea en docent op de leergang Wet- en regelgeving voor veiligheid in de organisatie, begeleidt en adviseert overheden en bedrijfsleven bij informatiebeveiliging.

Criminaliteitspreventie

Graag wil ik u meenemen naar Schiphol, een zelfstandige stad op een postzegel gebouwd. De zeer belangrijke transportindustrie is in vele gedaantes daar te onderkennen. Grote opslagloodsen met heel veel exclusieve goederen en producten. Het transitieproces bestaat uit snelheid, effectiviteit en onderscheid zich in grote belangen. Ik stel vast dat de bedrijven op Schiphol, die commerciële activiteiten ontwikkelen binnen Cargo en transportwereld, hinder of last ondervinden, in grote of kleine mate, van bedrijfscriminaliteit. Iedere vorm van diefstal of fraude ontstaat met informatie van binnenuit. Vele miljoenen verlies voor die bedrijven zijn daar mee gemoeid. Ook de opgelopen imagoschade is enorm. De druk is groot om je staande te houden in deze bijzondere wereld van transport en opslag. Criminaliteitspreventie heeft zijn beste uitwerking gehad. Bedrijven hebben zich inmiddels optimaal op diverse niveaus laten beveiligen. Functionarissen zijn aangesteld om de processen te volgen om zo nodig interventies uit te voeren.
Jan de Lange, adviseur bij Van Aetsveld en hoofddocent van de cursus aanpak bedrijfscriminaliteit, adviseert en begeleidt organisaties bij criminaliteits- en veiligheidsvraagstukken.

Waarheidsvinding

Fraude, gepleegd door eigen mensen: u hoopt dat u er nooit mee te maken zult krijgen. Interne fraude komt bij u niet voor, maar onderzoeken wijzen anders uit. Dat betekent dat ook u wellicht gesprekken zult moeten voeren met eigen werknemers, verdacht van fraude. Heldere communicatie is daarbij de sleutel tot een succesvolle aanpak. En met wie er ook door u wordt gesproken: doel is immer waarheidsvinding.
Welke vaardigheden spelen een (hoofd-) rol als u helder wilt communiceren? Op welke wijze worden de gesprekken voorbereid en vorm gegeven? Hoe stelt u de juiste vragen om de juiste informatie boven tafel te krijgen? En hoe kan de aangeleverde informatie op betrouwbaarheid worden getoetst en op een goede wijze worden vastgelegd? Hoe gaat u daarbij om met lastige gesprekspartners?
Riekje Stokes, zelfstandig communicatiedeskundige en recherchepsycholoog, expert op het terrein van verhoormethodieken.

 

Meer weten?
Op de cursus aanpak bedrijfscriminaliteit leert u hoe u criminaliteit voorkomt in uw organisatie.

Op de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein leert u hoe u integriteitsschendingen in uw organisatie voorkomt.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Financieel wanbeleid op scholen

Meer mogelijkheden voor afpakken crimineel vermogen

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vergroot de mogelijkheden voor afpakken van crimineel vermogen. Hij …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *