Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak is onacceptabel

Je werkt als politieagent of advocaat dagelijks aan een veilige samenleving. Wat als je dan stelselmatig doodsbedreigingen krijgt via de mail? Als jouw foto op social media verschijnt met beledigingen er onder? En de afzender daarnaast video’s van zichzelf post waarop hij schiet met een automatisch wapen? En wat als zelfs jouw familieleden en bijvoorbeeld een vriend dit soort berichten ontvangen? Dan leef je in angst! Het overkwam medewerkers van de politie en medewerkers bij een bekend advocatenkantoor. De rechter legde de dader de straf op die het Openbaar Ministerie (OM) eiste.

Geweld tegen personen met een publieke taak

Naast politie en advocaten hebben bijvoorbeeld ook medewerkers bij de overheid, het openbaar vervoer, de zorg, het onderwijs, woningcorporaties en scheidsrechters een publieke taak. Zij moeten hun werk veilig kunnen uitoefenen. Gevolgen van agressie en geweld naar deze medewerkers raakt niet alleen die persoon, maar zorgt er voor dat zij hun publieke taak niet goed kunnen uitvoeren. En dat is juist essentieel voor onze samenleving: deze taken moeten voor iedereen in gelijke omstandigheden beschikbaar zijn. Het is extra belangrijk dat deze functionarissen tegen agressie en geweld worden beschermd.

Eenduidige, effectieve en snelle afhandeling

Politie en het OM maakten afspraken om de afhandeling van dit soort gevallen eenduidig, effectief en snel af te handelen. Deze zaken krijgen hoge prioriteit, er wordt zo veel mogelijk lik op stuk toegepast door de zaken snel af te handelen en het OM kan hogere straffen eisen dan in reguliere zaken.

Altijd een adequate reactie op agressie en geweld

Dat betekent overigens niet dat geweld tegen andere mensen als minder ernstig wordt ervaren. In alle gevallen past een adequate reactie op agressie en geweld. Het is voor iedereen belangrijk dat zij in alle omstandigheden erop kunnen vertrouwen dat zij de bescherming, hulp en diensten ontvangen die zij van de overheid mogen verwachten. De samenleving is gebaat bij een goed functionerende overheid en publieke taak, dus moet iedereen tegen aantasting daarvan worden beschermd.

Bron: om.nl – 18 april 2024

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de masterclass Openbare orde en veiligheid leer je omgaan met overlast in de publieke ruimte, polarisatie en maatschappelijke onrust.
Tijdens de opleiding Datagedreven aanpak van ondermijning leer je de kansen van data benutten bij de aanpak van criminaliteitn
Tijdens de opleiding Coördinator evenementenveiligheid leer je hoe je samen met jouw publiek en private partners een veilig evenement kunt inrichten.
Tijdens de masterclassreeks Veiligheid bij evenementen bezoek je 4 toonaangevende evenementen (De Graafschap, Stadion de Vijverberg –  Tilburgse kermis – Prinsjesdag, de route van de koets – Royal Christmas Fair, Den Haag) met een unieke kijk achter de schermen.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Meer mensen ervaren overlast van drugsgebruik in hun woonbuurt

In 2023 zeiden 490 duizend inwoners van Nederland veel overlast te hebben van drugsgebruik in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *