Better Safe than sorry

In aanloop naar het congres Radicalisering & Terrorisme op 31 mei en 1 juni 2016 op The Hague Security Delta Campus interviewden wij Jan van der Windt, directeur van Zonneveld Ingenieurs en spreker op het congres. Jan van der Windt is gespecialiseerd in bouwkundige maatregelen ter bescherming tegen externe bedreigingen waaronder terrorisme.

Safety Engineering

Sinds wij ons ruim negen jaar geleden voorzichtig gingen specialiseren in Safety Engineering is dit vakgebied in sneltreinvaart geprofessionaliseerd. Wij hebben dat tempo niet zozeer bij kunnen houden, maar in Nederland daarin vooral de toon gezet. Wij zien het ontwikkelen van dit relatief nieuwe specialisme als één groot innovatietraject.

Toegenomen veiligheidsbewustzijn

Waarom neemt die vraag naar Safety Engineering zo rap toe? Het voor de hand liggende antwoord is dat dit komt door het toegenomen veiligheidsbewustzijn. “Better be safe than sorry”. Laat dat antwoord nu kloppen. De media confronteren ons bij voortduring met de gevolgen van aanslagen, waardoor hele gebouwen bezwijken. Organisaties waarop de samenleving wil kunnen bouwen, moeten zoveel mogelijk gevrijwaard zijn van de effecten van die aanvallen.

Kwetsbaar voor externe bedreigingen

We ervaren de gevolgen van de klimaatverandering aan den lijve. Steden zijn kwetsbaar bij al het natuurgeweld. En zelfs de nuchtere Groninger slaat de schrik om het hart als ten gevolge van de gasexploitatie de grond onder je huis wegzakt. Een aardbeving is niet langer voorbehouden aan exotischer oorden.

Vraag naar meer veiligheid

Wij kunnen nu goed tegemoet komen aan de vraag naar meer veiligheid. Met onze specialistische kennis kunnen we precies uitrekenen wat de effecten zijn van een fysieke impact op een gebouw. Ook kunnen we vaststellen wat je moet doen om die veiligheid te garanderen. Die garanties willen steeds meer eigenaars, exploitanten, huurders en gebruikers van een gebouw zwart op wit krijgen. Wij kunnen die geven, omdat wij werk hebben gemaakt van een zorg die breed in de maatschappij leeft.

Meer weten?
Op het congres Radicalisering & Terrorisme hoort u hoe u zich beschermt tegen de gevolgen van een mogelijke terroristische aanslag.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Het belang van kennisuitwisseling voor de beleidsmedewerker OOV

De functie van beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid is de laatste jaren sterk veranderd. Je …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *