Blijf in gesprek over het delen van gegevens rondom gezinnen

Het komt nog steeds voor dat professionals essentiële informatie niet met elkaar delen. Belangrijke en kostbare interventies mislukken omdat er meer speelt in het gezin dan bekend is bij de trajectbegeleider. Ook het omgekeerde komen we tegen: professionals die juist meer persoonlijke klantinformatie delen dan noodzakelijk is, omdat niet duidelijk vanuit een ‘doel’ wordt geredeneerd. Gelukkig gaat het meestal goed. Maar, hoe kunnen we zorgen dat professionals altijd verantwoord samenwerken en informatie delen met hun partners?

Jolanda van Boven, jurist en directeur van Van Boven juridische adviespraktijk, docent op de opleiding regisseur multi probleemgezinnen en docent op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen, expert op het gebied van het beroepsgeheim en gegevensuitwisseling.

Zeeland startte met 13 gemeenten en organisaties een leertuin

Om de privacy van inwoners te beschermen, startten Zeeuwse gemeenten in 2015 de ‘leertuin gegevensdeling’. In de leertuin zitten gemeenten, instanties als justitie en politie en vertegenwoordigers van alle zorgverleners in Zeeland. Professionals leren vanuit de praktijk hoe ze met dilemma’s rondom het delen van informatie omgaan. Professionals ervaren verschillen en onduidelijkheid in de interpretatie van privacy en dat belemmert een tijdige en adequate samenwerking tussen de disciplines. In de leertuin leren ze over deze verschillende inzichten en maken ze eenduidige afspraken over hoe ze met de dilemma’s omgaan.

Zorgvuldige wijze van gegevensuitwisseling

Ons streven met de implementatie van de leertuin is dat regio’s of provincies met ons samenwerken en dat zij zo spoedig mogelijk en zo veel als mogelijk op eigen benen’ kunnen staan. We streven ernaar om de leertuin in zoveel mogelijk regio’s te implementeren, omdat we ervan overtuigd zijn dat een zorgvuldige wijze van gegevensuitwisseling alleen kan worden bereikt als professionals beschikken over een methodiek op basis waarvan zij gewogen beslissingen kunnen nemen. Daarvoor is het nodig dat we met elkaar expertise blijven ontwikkelen, goede communicatie hebben met beleidsmakers, politiek en koepelorganisaties.

In het vervolg hierop kunnen provincies regio’s of gemeenten die – net zoals Zeeland – hun wijze van informatiedelen baseren op de leertuin met elkaar in contact komen in een ‘Community of practice’, waardoor ‘kruisbestuiving’ kan plaatsvinden en men lokaal niet overal zelf het wiel hoeft uit vinden. Op deze wijze blijft expertise op peil blijft én wordt doorontwikkeld.

Meer weten?

Op de opleiding regisseur multi-probleemgezinnen leert u hoe u komt tot een integrale aanpak van gezinnen met meervoudige problematiek.

Op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen leert u hoe u informatie verzamelt, analyseert en uitwisselt in samenwerking met uw veiligheidspartners.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Antwoorden op Kamervragen over berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met verward gedrag in 2023’ en ‘Duizenden kwetsbaren wachten op plek beschermd wonen’

Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over de berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *