Burgemeesters kunnen zedendelinquenten aanpakken

Burgemeesters hebben wel degelijk juridische mogelijkheden om in specifieke gevallen te voorkomen dat een zedendelinquent terugkeert in een wijk.

Jan Brouwer, hoogleraar Openbare Orde en Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid.

Machteloos

Burgemeesters voelden zich vaak machteloos bij het weren van zedendelinquenten uit de woongemeenschap. Volgens Jan Brouwer kunnen zij op basis van een ‘vergeten’ wetsartikel uit de jaren negentig zich toch enige juridische slagkracht toeëigenen.

Oneigenlijk gebruik van bevoegdheden

Tot nu toe maakten burgemeesters bij het oordelen over zedendelinquenten altijd op een oneigenlijke manier gebruik van openbare orde bevoegdheden. “Daarbij kan de burgemeester zelf beslissen wat hij met een zedendelinquent wil. Dat wordt vervolgens getoetst door de rechter. Wij hebben gezegd: draai dat om. Vraag direct aan rechters een maatregel te nemen die passend is voor een zedendelinquent. Er kan dan bijvoorbeeld een terugkeerverbod, een contactverbod of een gebiedsverbod worden opgelegd. Het moet een proportionele maatregel zijn.”

Meer waarborg

Hoewel burgemeesters erg hebben aangedrongen zelf die bevoegdheid te krijgen, heeft Jan Brouwer dat niet aanbevolen. “Door het hen via de rechter af te laten dwingen is de procedure met veel meer waarborg omgeven.” Dat betekent dus dat overtreders in sommige gevallen mogen terugkeren, terwijl de burgemeester en de gemeenschap hier op tegen is. “Het kan best zijn dat de rechter zegt dat hij het vergrijp niet zwaar genoeg vindt voor een terugkeerverbod, maar wel een contactverbod wil opleggen.”

Meer weten?

Op de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leert hoe u komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente.

Op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leert u van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor uw uitvoeringspraktijk.

Op de opleiding ketenregisseur risicojeugd leert u hoe u komt tot een integrale persoonsgerichte aanpak van risicojongeren.

Op de cursus aanpak High Impact Crimes leert u hoe u woninginbraak, straatroof en overvallen voorkomt in uw gemeente.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

De vrijheid van godsdienst

Door prof. mr. J.G. Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *