“Cocaïnesmokkel, fraude of milieucriminaliteit gebeurt niet voor de lol, maar voor de winst”

Het Openbaar Ministerie (OM) zet zich samen met de ketenpartners in om criminele geldstromen te verstoren en af te pakken. Dit is nodig om Nederland zo veilig mogelijk te houden én de legale financiële markten schoon te houden. De gezamenlijke aanpak bestaat onder andere uit het afpakken van vermogen, internationale samenwerking en het volgen van crimineel berichtenverkeer. In totaal is er in 2022 voor een waarde van ruim 246 miljoen euro beslag gelegd. Vandaag presenteert het OM de jaarcijfers criminele geldstromen 2022 middels een jaaroverzicht. Het jaaroverzicht geeft een inzicht in alles wat er op het gebied van verstoren van het criminele verdienmodel is gebeurd.

Slagkracht wordt sterker

De slagkracht van het OM om criminele geldstromen te verstoren ontwikkelt elk jaar verder, mede door verdere professionalisering, voortschrijdend inzicht en opgedane kennis. Dit gebeurt op verschillende manieren bijvoorbeeld door middel van witwasonderzoeken, meer inzet van civiele bevoegdheden van het OM en door het onderscheppen van crimineel berichtenverkeer. Bekende voorbeelden zijn de zaken tegen Stichting Hulptroepen Alliantie (de mondkapjesdeal) en Viruswaarheid. Ook de massale onderschepping van crimineel berichtenverkeer in zogenoemde PGP-telefoons, heeft het inzicht en de aanpak in de criminele (financiële) systemen vergroot.

Verstoren van crimineel geld en vermogen

Beslag leggen op fout verdiend geld is belangrijk. Maar we hebben geleerd dat door alleen te focussen op het zoveel mogelijk leggen van beslag we niet voldoende effectief kunnen zijn. Strategisch adviseur criminele geldstromen van het OM, Anita van Dis: “Het financieel rechercheren en afpakken van crimineel vermogen is lastig en tijdrovend. En soms lukt het ook gewoon niet, zelfs al kunnen we het foute geld bijna aanraken. Daarom zetten we ook steeds meer in op het frustreren van het criminele verdienmodel, op het ontwikkelen van barrièremodellen en op bijvoorbeeld een poortwachtersaanpak.”

“Geld is de spil van criminaliteit”

“Het kan maar duidelijk zijn: de wereld draait om geld en het is geen geheim dat geld ook voor criminelen het hoofddoel is. Cocaïnesmokkel, fraude of milieucriminaliteit gebeurt niet voor de lol, maar voor het geld. Geld dat omgaat in de onderwereld heeft echter nóg een doel: het in stand houden van het criminele systeem. Daarmee is geld de spil van criminaliteit: het is een drijfveer, een doel, maar ook een middel. Zonder geld immers geen inkopen, geen bedrijfsinvesteringen, geen corruptie of gekochte loyaliteit. Om criminele organisaties en grootschalige fraudeurs zo effectief mogelijk aan te pakken, moeten we meer gaan kijken naar de financiële wereld achter hun organisatie”, aldus van Dis. In de nieuwe veiligheidsagenda is met de politie afgesproken dat de beslagdoelstelling in de periode 2023 tot 2026 geleidelijk moet verhoogt worden van 180 in 2022 naar 220 in 2026.

Lees het jaarbericht hier.

Bron: OM.nl – 12 april 2023

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de masterclass Openbare orde en veiligheid leer je omgaan met overlast in de publieke ruimte, polarisatie en maatschappelijke onrust.
Tijdens de opleiding Datagedreven aanpak van ondermijning leer je de kansen van data benutten bij de aanpak van criminaliteitn
Tijdens de opleiding Coördinator evenementenveiligheid leer je hoe je samen met jouw publiek en private partners een veilig evenement kunt inrichten.
Tijdens de masterclassreeks Veiligheid bij evenementen bezoek je 4 toonaangevende evenementen (De Graafschap, Stadion de Vijverberg –  Tilburgse kermis – Prinsjesdag, de route van de koets – Royal Christmas Fair, Den Haag) met een unieke kijk achter de schermen.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning

 

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *