Crisis- en risicobeheersing in Nederland

Een aantal opvallende trends en ontwikkelingen maakt crisis- en risicobeheersing steeds belangrijker. Dit geldt zowel op evenementen en demonstraties als alles rond de vitale infrastructuur. Volgens Edward Post, Operationeel Specialist bij Politie Den Haag en Docent IVK aan de Haagse Hogeschool, is er een verandering te zien in de veiligheid in Nederland. Welke veranderingen zijn dit precies?

Waarom wordt risicobeheersing steeds belangrijker?

Als hoofd bewaken en beveiligen ziet Edward Post een aantal belangrijke thema’s die invloed hebben op de veiligheid in Nederland. Deze thema’s, los van de actuele situatie op het wereldpodium, zijn:

  • Maatschappelijke onvrede;
  • Afnemend vertrouwen in de overheid;
  • Toenemende bedreigingen van subjecten en objecten;
  • Verschuivingen van fysieke criminaliteit naar digitale criminaliteit (cybercrime);
  • Uitbreiding van religieus terrorisme naar terrorisme uit andere ideologische motieven.

Risicobeheersing is door deze ontwikkelingen nodig om veiligheid op evenementen, bij demonstraties en rond de vitale infrastructuur te waarborgen. Scherpte, alertheid, goede samenwerking en een gedegen risicoanalyse zijn hierbij essentiële ingrediënten.

Risicomanagement op evenementen

Tegenwoordig moet risicomanagement een integraal onderdeel vormen tijdens het ontwikkelings- en productieproces van een evenement. Risico’s rondom het evenement worden hierdoor namelijk op effectieve en rendabele wijze beheerd.

Hoe wordt er op de trends en ontwikkelingen ingespeeld?

De politiek en publieke organisaties werken voornamelijk met doelstellingen op de korte termijn. De vraag is of dat de veiligheid optimaal dient. Met de recente trends en ontwikkelingen hebben zij grote vragen en uitdagingen in het kader van veiligheid en risicobeheersing. Daarnaast vraagt het om besluitvorming over doelstellingen, communicatie, maatregelen, regelgeving, transparantie, samenwerking enzovoort. Hierin valt nog veel te winnen én investeren, aldus Edward Post.

Veranderingen in het veiligheidsdomein

De ontwikkelingen zorgen voor een grote verschuiving in de risicobeheersing in het veiligheidsdomein. Dit betekent dat de overheid uit de comfortzone stapt om antwoorden te vinden op:

  • (Inter)nationale crises;
  • Maatschappelijk ongenoegen;
  • Wantrouwen op de overheid;
  • Publiek-private samenwerking in het veiligheidsdomein van evenement tot terreur.

Hierin zien we organisaties veranderen. Je denkt hierbij aan: de ontwikkeling van handhavingsorganisaties binnen gemeentes; het ontstaan van het domein bewaken en beveiligen; digitale politie en de nationale inzet van defensie; maar ook voorbereidingen van Brandweer en GHOR om in risicovolle zones te kunnen werken.

Vergroot jouw kennis en bewustwording op het gebied van veiligheid

Er zijn veel ontwikkelingen en trends binnen veiligheid die vragen om meer kennis en bewustwording, waarop de opleidingen van SBO actuele vragen en antwoorden bieden, waaronder de masterclassreeks Veiligheid bij Evenementen. Tijdens vier leerzame excursies komen eerdergenoemde trends naar voren en leer je hoe ervaringsdeskundigen hiermee omgaan om hun evenement veilig te houden. Wil je liever een andere opleiding volgen? Kies dan voor de opleiding Coördinator evenementenveiligheid. Je leert tijdens deze opleiding om de veiligheid bij jouw evenementen te garanderen. Een opleiding binnen jouw organisatie op maat volgen? Dat kan met onze Incompany opleidingen! Een bedrijfsopleiding op maat biedt diverse voordelen voor jouw organisatie en de deelnemers, namelijk inhoud op maat, kennisbehoud, kostenefficiëntie en binnen jullie schema.

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *