De opkomst van Smart Cities

Ger Baron is de eerste Chief Technology Officer van de gemeente Amsterdam en spreker op het Smart City Event 2018. Dat betekent dat Ger Baron zicht bezighoudt met innovatie in deze stad. Anders gezegd; Ger Baron moet ervoor zorgen dat nieuwe technologieën slim worden ingezet om problemen in de stad op te lossen. Daarbij moet je denken aan vraagstukken als mobiliteit, connectiviteit of problemen met geparkeerde fietsen. Soms moeten daarvoor regels worden veranderd en partijen bij elkaar worden gebracht. Ger Baron gaat in op een aantal trends op het terrein van smart cities.

Van Overheid naar bewoners

Mensen/burgers kunnen steeds meer onderling organiseren. Oude structuren gaan op de schop omdat alles connected is. Je ziet het nu al als je bijvoorbeeld kijkt naar auto’s. Mensen kiezen er steeds vaker voor om deze zaken te delen met andere mensen/gelijkgestemden. Hierdoor verschuift de focus van bezitten naar gebruiken.

Van oude industrie naar start-ups

De economische structuur van een maatschappij zal steeds meer richting een zogenaamde ‘platform-economie’ gaan, een samenleving die bestaat uit verschillende netwerken die op hun beurt weer met elkaar in contact staan. Die impact is zowel sociaal en fysiek als economisch enorm en gaat over de manier waarop we werken, wonen, organiseren, leren en spelen.

Van gesloten naar open data

Vooral als het gaat om verzamelen en toepassen van data, zullen instellingen veel transparanter (moeten) worden. Duidelijkheid naar klanten over wat er allemaal met hun gegevens gebeurt, zodat burgers een weloverwogen beslissing kunnen maken om ergens wel of niet aan mee te doen. Veel mensen hebben geen besef dat algoritmen en software steeds meer beslissingen voor ze nemen. Gelukkig wordt dat steeds duidelijker, een aantal schandalen zoals sjoemelsoftware of het Cambridge Analytica datamisbruik helpt daarbij. Meer aandacht in de media en de politiek is dringend gewenst.

Het belang van Smart Cities

Ger Baron houdt zich bezig met technologische innovatie en de ontwikkeling van de stad naar een smart city. Hij monitort wat er in de wereld van de technologie gebeurt, wat er in de stad Amsterdam speelt, en legt hiertussen verbindingen. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden zijn zoekend naar hun rol in een nieuwe wereld. De enige manier om daar vooruitgang in te boeken is door, in alle openheid, van elkaar te leren. Het Smart City Event 2018 levert daar een bijdrage aan door experts uit binnen- en buitenland samen te brengen om kennis en ervaringen over innovatieve technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in steden met elkaar te delen en zodoende van elkaar te leren. Het Smart City Event 2018 vindt plaats op 27 juni 2018 in het Zuiderstrandtheater in Den Haag tijdens de Volvo Ocean Race.

Meer weten?

Op het Smart City Event hoort u hoe u maatschappelijke vraagstukken in uw stad (nu en in de toekomst) op een innovatieve manier aanpakt.

Op de opleiding Wijk- en gebiedsmanager leert u gebiedsgericht werken binnen de pijlers fysiek, sociaal en economisch om de leefbaarheid en samenhang in uw wijk te bevorderen.

Op de cursus Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein leert u hoe u burgers betrekt bij de aanpak van veiligheidsproblematiek in uw gemeente.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk onderstreept belang ICT

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019 naar …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *