Douane onderschept meer drugs in eerste halfjaar 2023

De Douane heeft in het eerste halfjaar van 2023 meer drugs in beslag genomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van de Douane over de drugsvangsten. Opvallend is het aantal aangetroffen kleine zendingen: meer dan de helft van de aangetroffen zendingen bevatte minder dan 100 kilo drugs. Dit grote aandeel kleine zendingen kan te maken hebben met risicospreiding door criminelen. Het aantal grote zendingen met meer dan duizend kilo cocaïne is ongeveer gelijk gebleven.

Cijfers onderschepte cocaïne

In het eerste halfjaar heeft de Douane 29.702 kilogram cocaïne onderschept. Dat is hoger dan in de eerste helft van 2022. Toen is er 22.009 kilo cocaïne onderschept. De grootste vangst in de afgelopen maanden betrof een vangst van bijna 3600 kilo in juni in de haven van Rotterdam.

Staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën (Toeslagen en Douane): “Criminelen die cocaïne ons land in smokkelen gaan meedogenloos te werk. Ze ronselen minderjarigen, zetten ondernemers onder druk en maken met hun drugslabs ons platteland onveilig. Daarom moeten we drugssmokkel keihard aanpakken.”

De staatssecretaris wijst erop dat het kabinet de aanpak van ondermijning de afgelopen jaren heeft geïntensiveerd.

Belangrijk onderdeel van deze aanpak is de samenwerking met het buitenland. Zo trekken de Nederlandse en de Belgische douane nauw samen op. Er zijn liaisons geplaatst in Zuid-Amerika en de douane werkt samen met de Braziliaanse douane als het gaat om het analyseren van scanbeelden.

De staatssecretaris: “We hebben stevig ingezet op samenwerking met andere landen. Zo wisselt de Douane vaker informatie uit met landen van waaruit veel cocaïne wordt gesmokkeld. Het lijkt erop dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt,” aldus De Vries.

Toename drugsvangsten in Vlissingen

Ook opvallend is het aantal onderschepte kilo’s drugs in de haven van Vlissingen. Het afgelopen halfjaar waren er acht vondsten in de haven van Vlissingen van in totaal ongeveer 3.000 kilo. Dat waren allemaal zendingen verborgen in fruit. In de eerste helft van 2022 waren er in Vlissingen nog vijf vangsten met in totaal 2.200 kilo. Deze toename komt onder andere omdat de Douane in Zeeland intensiever is gaan samenwerken met ondernemers en met handhavingspartners.

Bevindingen bij luchtvrachten

De toename van het aantal in beslag genomen kilo’s cocaïne in de luchtvracht is het gevolg van één grote vangst van 288 kilo. In de eerste helft van dit jaar onderschepte de Douane 680 kilo cocaïne in 245 vangsten. In dezelfde periode vorig jaar waren er 296 vangsten in de luchtvracht, waarbij in totaal 300 kilo werd onderschept. Opvallend is dat het aantal in beslaggenomen kilo’s qat daalt ten opzichte van het eerste half jaar van 2022.

Rip-off meest gebruikte methode

De Douane ziet dat criminelen nog steeds de rip-off methode het meest gebruiken om drugs op illegale wijze te verzenden. Bij rip-off wordt drugs toegevoegd aan reguliere ladingen, bijvoorbeeld in sporttassen. In 70 procent van de gevallen is dit aan de orde. In de helft van alle onderschepte zendingen worden de verdovende middelen in containers met fruit gevonden. Voor de overige zendingen worden andere ladingen zoals vis, vlees, cacaobonen, koffie en hout gebruikt.

Samenwerking binnenland

Binnenlands wordt intensief samengewerkt om drugssmokkel tegen te gaan. Zo participeert de Douane met onder andere de FIOD, de politie en het Openbaar Ministerie in Hit and Run Cargo (HARC) Teams. Regelmatig komen vangsten van de Douane mede tot stand dankzij de inlichtingen van partnerorganisaties.

Buitenlandse douanediensten

Door buitenlandse douanediensten is in het eerste halfjaar ruim 16,4 ton cocaïne bestemd voor Nederland in beslag genomen in 42 vangsten. Dit zijn in verhouding minder vangsten dan in 2022, toen werd er in het gehele jaar 104 ton cocaïne onderschept in 150 zendingen.

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Personen met onbegrepen gedrag krijg je praktische handvatten en theoretische kaders om dit gedrag te begrijpen en beïnvloeden
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *