Douane krijgt semiautomatische wapens voor beveiligen drugstransporten

De Douane kan semiautomatische wapens gaan inzetten bij het afschermen en beveiligen van drugsvangsten. De inzet van de wapens is nodig omdat er een duidelijke toename te zien is in de zwaarte van het geweld verbonden aan drugscriminaliteit. Bovendien zijn er indicaties dat door criminelen wordt gezinspeeld op het terughalen van in beslaggenomen drugs. De wapens kunnen ingezet gaan worden door speciaal daartoe opgeleide douaniers van het Team Bijzondere Bijstand (TBB) van de Douane.

De douane ziet al geruime tijd een toename van drugscriminaliteit in en rondom de Nederlandse zeehavens. In de Rotterdamse haven werd in 2022 meer dan 50.000 kilo drugs onderschept. Bovendien zijn er steeds duidelijkere indicaties van dreigingen vanuit criminele organisaties rondom het douaneproces. Staatssecretaris Aukje De Vries (Toeslagen en Douane): “Douaniers zetten dag en nacht alles op alles om drugssmokkel tegen te gaan. Dat is niet zonder risico, want de criminelen worden steeds agressiever. Het is van groot belang dat douaniers hun werk veilig en weerbaar kunnen blijven doen. Daarom is het een belangrijke stap dat bepaalde douaniers nu de beschikking krijgen over semiautomatische wapens. Het feit dat deze bewapening nodig is, geeft tegelijk aan hoe onze mensen helaas in een steeds hardere frontlinie komen te staan tegenover de georganiseerde misdaad.”

Op verzoek van de staatssecretaris voor Toeslagen en Douane gaat de minister van Justitie en Veiligheid de douaniers die zijn belast met het afschermen en beveiligen van in beslag genomen drugs laten uitrusten met semiautomatische schoudervuurwapens.  De inzet van deze wapens kan bijvoorbeeld in het geval van het vervoer van drugs en bij het beveiligen van open plaatsen in de haven wanneer het geruime tijd duurt om drugs uit containers te laden. Daarnaast zorgt de betere bewapening dat de veiligheid van douaniers en havenpersoneel beter gewaarborgd kan worden.

Documenten

Kamerbrief over bewapening Team Bijzondere Bijstand van de Douane

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Security Manager leer je wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn op het terrein van security management
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding Bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Personen met onbegrepen gedrag krijg je praktische handvatten en theoretische kaders om dit gedrag te begrijpen en beïnvloeden
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

225 duizend Nederlanders slachtoffer van stalken in 2023

In 2023 werd 2 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder slachtoffer van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *