eBook Complexe Problematiek – December 2019

In Nederland hebben wij te maken met een groot aantal complexe zorgvragen. Voor mensen met een complexe problematiek moet een passend zorgaanbod gemaakt worden. Complexe problematiek heeft namelijk niet alleen invloed op de persoon zelf, maar ook op zijn omgeving, de wijk waarin hij woont en de maatschappij. Een aantal voorbeelden zijn;

Personen met verward gedrag

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de laatste jaren gestegen. Veel van deze personen met verward gedrag hebben te maken met verschillende beperkingen (verstandelijk beperkt, dementie) en verschillende problemen (verslaving, schulden, dakloosheid, illegaliteit). Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Om personen met verward gedrag de juiste ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners worden geïnvesteerd in onder andere preventie, vroegtijdige signalering, humaan vervoer en een juiste opvang.

Herhalingscriminaliteit door ex-gedetineerden

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar gedrag wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten.

Armoede

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier steeds meer armoede. Uit onderzoek van het SCP en CBS blijkt dat eenoudergezinnen, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar een grote kans op ernstige armoede hebben. De armoede uit zich onder meer in (zeer) beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs.

Verloedering en ernstige woonoverlast

Daarnaast vinden in verschillende wijken in Nederland, die zich aan het zicht van de overheid onttrekken, misstanden zoals drugsoverlast, illegale prostitutie en bewoning plaats. Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en onveiligheidsgevoelens bij bewoners.

Pogingen tot zelfdoding

Het aantal zelfdodingen neemt toe in Nederland. Elke dag overlijden een aantal personen door suïcide. De gevolgen van (een poging tot) suïcide zijn groot. Voor de betrokkene zelf, voor familie en vrienden, en voor de samenleving.

Hoe pak jij de volgende zaken aan?

  • Verminderen van verloedering en ernstige woonoverlast
  • Voorkomen van herhalingscriminaliteit door ex-gedetineerden
  • Doorbreken van armoede en sociale uitsluiting
  • Voorkomen dat personen vroegtijdig een poging doen om een eind aan hun leven te maken

In dit eBook lees je de 15 meest gelezen blogs over complexe problematiek van dit moment.

Veel leesplezier!

Download het eBook

Benieuwd naar ons aanbod op het gebied van Complexe Problematiek?

SBO organiseert diverse opleidingen met betrekking tot dit vakgebied!

Bekijk het complete aanbod

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Hoe helpt een persoonsgerichte aanpak drugscriminaliteit verminderen?

Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij drugscriminaliteit. De ernstige jeugdcriminaliteit neemt toe. Michiel Geuzinge, op …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.