Formele start Samen tegen mensenhandel

Het programma Samen tegen mensenhandel is op 4 december formeel gestart. Staatssecretaris Harbers opende de bijeenkomst in Den Haag. Hij benadrukte de schade die dit onaanvaardbare delict aanricht en de collectieve inzet die nodig is om mensenhandel aan te pakken. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal partners. Samen met deze partners krijgt de aanpak van mensenhandel een nieuwe impuls.

Staatssecretaris Harbers van het ministerie van Justitie en Veiligheid: “In welke verschijningsvorm dan ook: mensenhandel is een afschuwelijk delict, dat op grove wijze inbreuk maakt op een van de meest fundamentele mensenrechten: de individuele vrijheid. Voor de slachtoffers kunnen de gevolgen bijzonder traumatisch zijn; mensen zijn soms voor hun leven getekend.” Staatssecretaris van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Arbeidsuitbuiting tast niet alleen het inkomen van iemand aan, maar ook de menselijke waardigheid.”

Integrale aanpak

Het programma Samen tegen mensenhandel betreft een integrale aanpak van verschillende vormen van uitbuiting. Gezamenlijk met een groot aantal actoren uit verschillende domeinen wordt er ingezet op de bestrijding en voorkoming van mensenhandel en ondersteuning van slachtoffers. Voor een effectieve aanpak is het van groot belang dat er op verschillende terreinen tegelijkertijd wordt ingezet. Naast de verschillende ministeries zijn ook de professionals uit de praktijk hierbij nodig. Deze waren tijdens de startbijeenkomst breed vertegenwoordigd. Een groot aantal van deze partijen is in eerdere fases betrokken geweest bij de ontwikkeling van het programma.

Signalering, opvang en hulpverlening

Staatssecretaris Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “we investeren extra in het verbeteren van signalering en in extra opvang, voor slachtoffers van uitbuiting die te maken hebben met een lichte verstandelijke beperking, verslaving of psychische problemen.” Plaatsvervangend Directeur-Generaal Tazelaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken: “Wereldwijd lopen mensen in kwetsbare posities, zoals migranten en vluchtelingen, het risico slachtoffer te worden van mensenhandel. Nederland zet daarom in herkomst- en doorreislanden in op preventie, grensoverschrijdende (justitiële) samenwerking en de bescherming van slachtoffers. We proberen Afrikaanse landen zelf in staat te stellen deze gruwelijke misdaden aan te pakken.”

Actielijnen

In het programma zijn meerdere acties en projecten geclusterd rondom 5 actielijnen. Deze hebben betrekking op de versterking van de basis aanpak van mensenhandel, de aanpak van arbeidsuitbuiting, het voorkomen van slachtofferschap en daderschap, het versterken van de gemeentelijke aanpak van mensenhandel en het delen van kennis en informatie. Herman Bolhaar, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, vroeg aandacht voor de nog onderbelichte rol van onderwijs en het idee van een ‘mensenhandelvrije gemeente’. Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Bolhaar: “Uiteindelijk is mijn oproep aan iedereen die aan de slag gaat met de uitwerking van het programma: ga het doen! Word concreet, begin met het kleine verhaal, wat zijn de knelpunten? Niet kijken naar wat er niet kan, maar naar wat er nodig is om het wel te doen. Succes!”

Meer weten?

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Vernieuwde Wet Bibob treedt in werking

De wijziging van de Wet Bibob die op 1 augustus 2020 in werking treedt, versterkt …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *