Functie Elders bij een ‘integere’ overheid…

Veel pikanter dan dit wordt het niet; mensen zonder enige zeggenschap over het functioneren van een collega, ‘roddelen’ daar wel over en lijken zélfs plannetjes te maken voor z’n carrière. Nota bene in een fase dat personele aspecten expliciet níet op de agenda staan! Toch lijkt dat vorige week gebeurd te zijn in gesprekken met informateurs Jorritsma en Ollongren. Wie interne reorganisaties heeft meegemaakt, zal zich ongetwijfeld weleens hebben afgevraagd of persoonlijke voorkeuren van de baas, écht geen rol speelden bij het solliciteren op je eigen baan. Inmiddels weten we dat dit bij Nederlands hoogste orgaan vermoedelijk wel het geval is…

Bijzonder zorgelijk

En dat is om drie redenen héél zorgelijk. Eén; we zijn in de informatiefase. Er is nog helemaal geen sprake van een formatie. Informateurs lijken zich dus te hebben ingelaten met een onderwerp dat buiten hun bevoegdheid ligt. Twee; niemand kan een gekozen kamerlid overplaatsen naar een andere functie. Bovendien is bekend dat de persoon in kwestie geen andere functie ambieert. Wat doet dit vermoeden over hoe de persoon in kwestie daartoe toch ‘verleid’ zou moeten worden en door wie? Drie; als er mensen zijn met een voorbeeldfunctie dan zijn het de leden van ons kabinet en de Tweede Kamer. Dat nou juist mensen uit hun ‘entourage’ betrokken raken bij een integriteitsvraagstuk is bijzonder zorgelijk.

Zweet

De vraag die pers en Kamerleden bezighoudt, is natuurlijk wie heeft zich uitgesproken over ‘een functie elders’ voor kamerlid Omtzigt. Dat iemand in Den Haag nu met het zweet op de rug loopt omdat hij/zij een enorme integriteitsschending heeft begaan is wel duidelijk.  Maar er is méér! De impact van een integriteitschending kan je énorm beperken door deze snel en integer af te handelen; open en eerlijk. En juist dat lijkt niet te gebeuren.

Wie?

Het zou reuze chic zijn als degene die zich heeft versproken dat ruiterlijk toegeeft. Niets wijst er echter op dat dit gaat gebeuren, dus moeten anderen stappen zetten. De informateurs werken in opdracht van de Tweede Kamer en hebben vertrouwelijkheid beloofd. Kunnen zij zelfstandig beslissen hun vertrouwelijkheids-belofte aan de kant te zetten? Je zou zeggen dat hun opdrachtgever, de Tweede Kamer, deze keuze al voor hen heeft gemaakt met de vraag om volledige openheid. Maar zij lijken zich ook gebonden te voelen aan wat onze demissionaire premier erover zegt. Wat speelt hier? Jorritsma, Ollongren en Rutte kennen elkaar lang en goed. Zijn er andere onuitgesproken belangen? Wordt er in achterkamertjes ergens op voorgesorteerd?

Afhandeling

Door een integriteitsschending doeltreffend af te handelen, versterk je het integriteitsbesef van de omstanders. Je laat zien wat je écht belangrijk vindt, je begrenst ongewenst gedrag en stimuleert het gewenste gedrag. In het heetst van de strijd gaat dat in veel organisaties niet altijd vanzelf. Daarom hebben veel overheidsorganisaties ‘integriteit’ als speciaal aandachtsgebied benoemd. Terecht want integriteit in het publieke domein raakt het vertrouwen in de overheid!

Door Amos Gomes de Mesquita, project- en verandermanager en hoofddocent van de opleiding Integriteit in het publieke domein.

Wil je meer weten over integriteit en integriteitskwesties?

Jouw organisatie moet volgens deze normen:

  • Beschikken over een actueel integriteitsbeleid
  • Regelmatig onderzoek doen naar risico’s voor fraude
  • Een eigen gedragscode hebben
  • Regels opstellen voor het omgaan met vertrouwelijke informatie
  • Nieuw personeel screenen door o.a. een verklaring van goed gedrag

Door de opleiding Integriteit in het publieke domein zorg je dat jouw organisatie voldoet aan de wettelijke en basisnormen integriteit waaraan alle overheidsinstanties zich moeten houden en leer adviseren en juist handelen bij integriteitskwesties.

5 dagen – start 4 november – 8e edite!

Meer informatie

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

De coronapas en onze grondrechten

Door expert prof. mr. J.G. Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *