Geweld en veerkracht in gezinnen

Sietske Dijkstra, eigenaar van Bureau Dijkstra, docent op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling en voormalig lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten aan het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar hoe slachtoffers betekenis geven aan geweld.

Hoe gaan kinderen, volwassenen en professionals met geweld en verwaarlozing in gezinnen om? Wat valt er te leren uit de aanpak in de praktijk?

Huiselijk geweld in the picture

Huiselijk geweld is op alle fronten een issue geworden met een grote impact. Er schort nog veel aan zowel de aanpak als het voorkómen van geweld. Steeds weer is het daarom nodig om het onderwerp en de laatste stand zaken op de agenda te plaatsen, scholing te bieden, maatwerk te leveren en te documenteren. Ook willen we door analyse en reflectie opnieuw leren van ervaringen. In deze ontwikkeling treedt preventie van overdracht meer op de voorgrond.

Preventie van overdracht

Preventie van overdracht betekent vanuit professioneel initiatief eerder en actief geweld opsporen en herhaling van geweld nu en in de volgende generatie zien te voorkomen. Vroegsignalering wordt dat tegenwoordig genoemd. Bij vroegsignalering is de mogelijkheid om direct ondersteuning te bieden noodzakelijk. Niet afwachten tot er eventuele problemen rijzen of de problemen zelfs groter worden. Hoe actiever de professionals worden, des te meer zicht wordt verkregen op de voorkant van het probleem.

Professionals en hun organisaties

Contact met de doelgroep is een blijvend punt van aandacht. Het is van belang contact te leggen dichtbij huis, in de wijk, op school en op het werk. Organisaties ontwikkelen zich gestaag, en met meer en minder succes. Ideaal is dat instellingen nauw samenwerken met cliëntenorganisaties en collega-instellingen en dat ze de buurten intrekken, huisbezoeken afleggen en op wijkniveau voorzieningen aanbieden. Tegelijkertijd kijkt de wereld buiten steeds meer over de schouder van de instellingen mee naar binnen: er wordt transparantie, beheersing en onderbouwing gevraagd. Dat vraagt dan wel professionals die goed op de hoogte zijn en die tijd en gereedschap krijgen hun vak zo goed mogelijk uit te oefenen. Toch is dat niet zo makkelijk als het lijkt. Professionals zijn er in soorten en maten, ze verschillen in opleiding, discipline, achtergrond, doel- en taakstelling en werkingsgebied. Om het vaak moeilijke werk goed te doen hebben zij recht op permanente scholing en ondersteuning.

Meer weten?
Op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling leert u hoe u samen met uw partners komt tot een geïntegreerde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in uw gemeente.

Over Sietske Dijkstra
Sietske Dijkstra, eigenaar van Bureau Dijkstra, docent op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling en voormalig lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten aan het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar hoe slachtoffers betekenis geven aan geweld.

Bron: www.sietske-dijkstra.nl

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Minister Dekker breidt aanpak voortvluchtige veroordeelden uit

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, politie, Openbaar Ministerie (OM), CJIB en Justid hebben de …

èèn Reactie

 1. Beste Sietske,

  Interessant en urgent onderwerp.
  Misschien is het ook goed om te weten dat er een aantal initiatieven zijn die kindermishandeling gestructureerd en onderbouwd aanpakken.

  Zo’n evidence-based systeembehandeling is MST-CAN, o.a. te vinden op: https://www.deviersprong.nl/behandelingen/systeembehandelingen/multi-systeem-therapie-mst/mst-can-multi-systeem-therapie-child-abuse-neglect/

  Vriendelijke groeten,

  Mark Scholten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *