Goede resultaten aanpak georganiseerde criminaliteit

De integrale aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit waarbij opsporingsdiensten met het lokaal bestuur gezamenlijk optrekken als één overheid wordt elk jaar intensiever. In 2015 zijn door gemeenten, het Openbaar Ministerie (OM), politie, de Belastingdienst, de bijzondere opsporingsdiensten en de Koninklijke Marechaussee weer lovenswaardige resultaten geboekt. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie constateert daarnaast dat er nog het nodige werk te verzetten valt om het ondermijnende effect van de georganiseerde misdaad op de samenleving verder terug te dringen. De huidige intensieve inzet van betrokken partijen wordt voortgezet.

Hardnekkig probleem

Dat schrijft minister Van der Steur in een brief aan de Tweede Kamer over het jaarverslag 2015 van de 10 Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC´s) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) en het verantwoordingsrapport aanpak georganiseerde criminaliteit 2015 van het OM en de politie. ,,Ondermijning is een hardnekkig probleem dat in sommige regio´s diep in de maatschappij geworteld zit. De signalen over de verwevenheid van onder- en bovenwereld en toename van het onderling geweld tussen criminelen, laten dat helaas maar al te goed zien´´, aldus Van der Steur.

Gezamenlijke prestaties

Uit de rapportages over 2015 blijkt dat de gezamenlijke prestaties en inspanningen in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit wederom zijn gestegen. Dat blijkt onder andere uit het aantal geïntegreerde casussen dat partners in de verschillende regio´s in RIEC-verband hebben opgepakt: 1.516 in 2015 ten opzichte van 1.445 in 2014. De gezamenlijke aanpak in RIEC-verband richt zich vooral op lokale en regionale problemen, maar kent ook landelijke thema´s. Daarbij gaat het om de aanpak van criminele motorbendes, illegale hennepteelt en mensenhandel. Ook wordt geïnvesteerd in het integraal afpakken van crimineel vermogen.

Het aantal strafrechtelijke onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden bedroeg in 2015 in totaal 1.765. In 2015 zijn 765 personen door de rechter in eerste aanleg veroordeeld. In 546 gevallen is een vrijheidsstraf opgelegd, in 216 gevallen een taakstraf en er zijn 66 boetes opgelegd. Ongeveer twee derde van de vrijheidsstraffen werd opgelegd in drugszaken, vermogensdelicten, witwassen, mensenhandel en -smokkel.

Meer weten?
Op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leert u hoe u voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in uw gemeente.

Op de opleiding bibob coördinator leert u hoe u de wet Bibob toepast in uw gemeente.

Op de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein leert u hoe u komt tot een integriteitsbeleid voor uw organisatie.

Op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit leert u hoe u barrières opwerpt voor criminele organisaties.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Het belang van kennisuitwisseling voor de beleidsmedewerker OOV

De functie van beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid is de laatste jaren sterk veranderd. Je …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *