Hoe en waarom criminele activiteiten ‘onder de radar’ blijven

In veel oudere stadswijken en sommige plattelandsgebieden is er de sluipende positieve invloed van de criminelen op de woonomgeving. Men probeert de sympathie te krijgen van de medebewoners van de wijk. Dat kan op allerlei manieren. Sponsoring van voetbalshirts of sponsoring van sportuitrusting, een buurtfeest.

Robert van Brakel, directeur e bij C3 Group en spreker op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit, ondersteunt organisaties bij complexe samenwerking met slimme communicatieprocessen en gemakkelijke ICT ondersteuning.

Goodwill

Maar het gaat soms ook om mengvormen waarbij twee doelen worden nagestreefd. Door het starten van een fitnessclub of sportschool wordt wat voor de lokale jeugd gedaan en ontstaat bovendien een mogelijkheid om crimineel geld wit te wassen. Dan zijn er nog de vele koerierbedrijfjes die werkelijk van alles vervoeren, waaronder ook drugs. Pizza koeriers leveren naast de pizza ook drugs af. Leuke bijbaantjes voor de jeugd die daardoor werk en dagbesteding heeft, terwijl men de drugsdealers helpt en de drugslijn onopvallend overeind blijft. Er ontstaat daardoor goodwill bij de wijkbewoners die daardoor in eerste instantie niet zo veel moeite meer hebben met bepaalde vormen van crimineel handelen.

Dark number

Het negatieve effect van ondermijning en georganiseerde criminaliteit kan door deze gestes bij de burgers worden verminderd en in zekere mate worden geaccepteerd. Bij zwaardere criminaliteit of escalatie van de aantasting van de woon- en leefomgeving kan de sympathie ook zo maar weer omslaan. In de praktijk zie je gedoogsituaties ontstaan. Meldingen over ondermijning en georganiseerde misdaad blijven uit. Er ontstaat een “dark number” in de aangiften en de omvang van ondermijning en georganiseerde misdaad is nog moeilijker te kwantificeren.

Impact

Ondermijning kan dus pas na langere tijd voor zichtbare- en voelbare ontwrichting van de bovenwereld zorgen. Pas als het kwaad diep geworteld is hebben mensen door dat de veiligheid van de woon- en leefomgeving wordt bedreigd wat voor angst- en onveiligheidsgevoelens zal zorgen. Het ondermijningsproces en de onderlinge criminele verbanden zijn dan te gecompliceerd om de volledige omvang in kaart te brengen. Naast evident duidelijke, directe effecten op de bovenwereld is de inwerking, de beleving en invloed van ondermijning op termijn moeilijk meetbaar en beïnvloedbaar. Dit geeft nog maar eens aan hoe breed en gecompliceerd ondermijning is en hoe ingenieus de onderwereld verweven is met de bovenwereld.

Meer weten?

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Minister Dekker breidt aanpak voortvluchtige veroordeelden uit

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, politie, Openbaar Ministerie (OM), CJIB en Justid hebben de …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *