Hoe realiseer je de juiste balans tussen veiligheid en privacy door gegevensdeling?

Merk jij een toenemende behoefte aan het delen van persoonsgegevens om fraude en criminaliteit aan te pakken? Felix Olijslager, eigenaar van Informatiepunt voor Security en Recht en docent van de cursus Open bronnenonderzoek en de opleiding Security Manager van SBO, deelt deze behoefte. De persoonsgegevens worden echter ten onrechte niet gedeeld, door onbekendheid van de privacywetgeving. Terwijl persoonsgegevens juist uitstekend gedeeld kunnen worden om fraude en criminaliteit aan te pakken. Felix geeft twee methoden om een juiste balans tussen privacy en veiligheid te realiseren.

Persoonsgegevens delen om fraude en criminaliteit te verminderen

De behoefte om persoonsgegevens te delen zodat fraude en criminaliteit aangepakt kan worden groeit, zowel tussen private partijen als de verhouding publiek-privaat. Persoonsgegevens zijn namelijk een oneindige bron van informatie, die ook in het vakgebied veiligheid relevant zijn. Als jij in staat bent om de juiste persoonsgegevens te verzamelen en je deze vervolgens op de juiste manier interpreteert, kan je fraudeurs identificeren. Het is zelfs mogelijk om verdacht gedrag te herkennen en fraude op voorhand te voorkomen.

De privacywetgeving houdt gegevensuitwisseling tegen

De kansen van persoonsgegevens binnen het vakgebied veiligheid zijn dus erg groot, maar toch worden gegevens nog maar beperkt gedeeld om fraude en criminaliteit te verminderen. De onbekendheid van de privacywetgeving en de bijbehorende angst om de regels te schenden, zorgt dat gegevens soms niet gedeeld worden, zelfs als dit wel relevant zou zijn. Hierdoor missen we kansen in de aanpak van criminaliteit.          

Twee manieren om een goede balans tussen privacy en veiligheid te realiseren

De wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) biedt mogelijkheden om privaat-publieke samenwerkingsverbanden in te richten. Deze wet zou bestuursorganen en private partijen in staat stellen om persoonsgegevens te verwerken voor zwaarwegende algemene belangen, zoals de bestrijding van fraude. De Autoriteit Persoonsgegevens is kritisch over dit voorstel omdat het niet in lijn zou zijn met de privacywetgeving. Onterecht, aldus Felix. Hij adviseert organisaties over privacy in relatie tot technische beveiligingstoepassingen, onderzoek naar onregelmatigheden door werkgevers en gegevensuitwisseling. Felix is dan ook een autoriteit op het gebied van gegevens en veiligheid. Hij denkt dat goede waarborging en controle op de uitvoering voor een goede balans zorgt tussen veiligheid en privacy.              

Ontdek meer over persoonsgegevens delen binnen veiligheid

Wil jij meer weten over het delen van persoonsgegevens en privacy binnen het vakgebied veiligheid, bijvoorbeeld om fraude en criminaliteit te voorkomen? Felix Olijslager vertelt je er meer over tijdens de opleiding Security Manager en de cursus Open bronnenonderzoek. Download de brochure van beide leertrajecten om meer informatie over het programma te krijgen. Ben je overtuigd? Schrijf je dan direct in!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Antwoorden op Kamervragen over berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met verward gedrag in 2023’ en ‘Duizenden kwetsbaren wachten op plek beschermd wonen’

Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over de berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *