Home » Veiligheid » Openbare orde en veiligheid » Kabinet wil discriminatie arbeidsmarkt harder aanpakken

Kabinet wil discriminatie arbeidsmarkt harder aanpakken

Het kabinet zet vol in op de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt. Bedrijven die discrimineren moeten aangepakt worden. Daarom wil staatssecretaris Van Ark toezicht van de Inspectie SZW op werving- en sollicitatieprocedures mogelijk maken. Zij gaat na hoe ze dit effectief kan doen en denkt daarbij onder andere aan het scannen van vacatureteksten of het inzetten van mystery calls en mystery guests. Daarnaast overweegt de staatssecretaris ondernemingen te vragen een paragraaf in hun jaarverslag op te nemen waarin zij de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in hun organisatie transparant maken. De uitwerking van deze ideeën volgt dit najaar. Van Ark gaat hierover in overleg met verschillende partijen.

Achterstand op de arbeidsmarkt

Nederlanders met een migratieachtergrond hebben nog altijd een achterstand op de arbeidsmarkt. Net als jongeren, (zwangere) vrouwen en ouderen. Een deel van die achterstand kan verklaard worden door gebrek aan ervaring, opleiding, professioneel netwerk of beheersing van het Nederlands. Maar een deel is ook te wijten aan discriminatie op de arbeidsmarkt.

Discriminatie op de arbeidsmarkt

Van Ark: “Discriminatie is absoluut ontoelaatbaar. Onze samenleving vraagt van mensen om actief mee te doen, vooral als het gaat om werk. Daar moeten dan gelijke kansen tegenover staan. Daarom wil ik discriminatie aanpakken, zowel in sollicitatieprocedures als bij zwangerschap en ongelijke betaling.’’ Sinds half juni vraagt de Inspectie SZW bijvoorbeeld bij inspecties van het team Arbeidsdiscriminatie hoe geïnspecteerde bedrijven hun werving- en selectieprocessen hebben ingericht. Aanvullend hierop bekijkt de staatssecretaris of voor uitzendbureaus in het bijzonder een meldingsplicht bij discriminerende verzoeken mogelijk is.

Bewustwording ten aanzien van discriminatie

Van Ark kondigt behalve een aantal nieuwe ideeën ook de voortzetting van bestaande initiatieven aan. Het gaat dan niet alleen om handhaven, maar ook juist om bewustwording en praktische handvatten voor bedrijven. “Discriminatie gebeurt vaak onbewust. Daarom wil ik organisaties helpen om dat te voorkomen. Mijn prioriteit ligt bij het tegengaan van discriminatie aan de voorkant. Dus ervoor zorgen dat iedereen een gelijke kans heeft om aan de slag te gaan. Dat is ook in het belang van werkgevers. In tijden van krapte hebben we iedereen nodig!” zegt Van Ark.

Meer weten?

Over Frank van Summeren

Frank van Summeren
Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Financieel wanbeleid op scholen

Het ondermijnende effect van milieucriminaliteit

Valentijnsdag 2019 gebruiken om stil te staan bij de effecten van milieucriminaliteit. Dat deden zo’n …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *