Kwaliteit en veiligheid van gebouwen verbeteren

De Rijksoverheid heeft onlangs een infographic gepubliceerd om de kwaliteit en veiligheid van gebouwen te verbeteren. Met een onafhankelijk en gecertificeerde kwaliteitscontroleur komt er een nieuwe vorm van bouwtoezicht. De kwaliteitscontroleur checkt gedurende het hele ontwerp en de uitvoering op de bouwtechnische eisen. Doel: een betere kwaliteit bouwen. Dat staat in het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van bouwwerken

Aannemers krijgen daarmee meer verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun bouwwerken. En de gemeente blijft bevoegd gezag en kan handhavend optreden na signalen van de kwaliteitscontroleur, derden of na eigen waarneming.

Controle op kwaliteit van een bouwproject
In 4 stappen doen de gemeente en de onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur de controle voor, tijdens en bij oplevering van een bouwproject:

 1. Kwaliteitscontrole direct bij bouwplan
  1. De kwaliteitscontroleur checkt het bouwplan op technische eisen
  2. De gemeente verleent vergunning voor de bouw
  3. De kwaliteitscontroleur checkt het bouwplan op technische eisen
 2. Kwaliteitscontrole bij start bouw
  1. De kwaliteitscontroleur checkt de bewapening en het storten van de fundering
  2. Aannemer is verantwoordelijk
 3. Kwaliteitscontrole tijdens de bouw
  1. De kwaliteitscontroleur checkt onder andere de volgende aspecten; constructie muren, ventilatie, constructie balkon, energiezuinig, isolatie en constructie vloeren
 4. Oplevering: dossier naar gemeente
  1. Alles OK
  2. De kwaliteitscontroleur draagt het dossier over aan de gemeente
  3. Gemeente stemt in met ingebruikname

Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Dit wetsvoorstel gaat de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen inregelen. Door de toenemende complexiteit in de bouw is herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk. Met dit wetsvoorstel wordt de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen evenwichtiger. Er is echter op dit moment nog onvoldoende steun omdat veel partijen de wet omstreden vinden doordat zowel gemeenten als bouwende partijen een veranderende rol krijgen als het aankomt op toezicht, verantwoordelijkheden en de daaruit volgende aansprakelijkheid bij incidenten.

Bron: Rijksoverheid 

U heeft in uw vakgebied vaak te maken met allerlei adviseurs en onderaannemers en het is belangrijk dat u als opdrachtgever in control bent. In de opleiding Veiligheid van gebouwen leert u waaraan uw gebouwen moeten voldoen om de juiste kwaliteit en veiligheid te garanderen voor uw gebouwgebruikers.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *