Maximum straffen zware drugscriminaliteit omhoog

Bij de zwaarste vormen van drugscriminaliteit kan straks harder worden opgetreden. De georganiseerde misdaad die zich bezighoudt met harddrugs, is de laatste decennia enorm veranderd en verhard. Daarom wordt meer ruimte geboden om hogere straffen te eisen en op te leggen in strafzaken waar harddrugs in het spel zijn, zoals de grootschalige in- en uitvoer van cocaïne en de productie van synthetische drugs.

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid heeft hiertoe een wetsvoorstel voor verhoging van de strafmaxima op harddrugsdelicten in (internet)consulatie gebracht. Op het aanwezig hebben van harddrugs is nu een maximum gevangenisstraf gesteld van 6 jaar. Dat verandert in het wetsvoorstel naar een maximum gevangenisstraf van 8 jaar. Voor de opzettelijke handel en productie van harddrugs stijgt de maximum gevangenisstraf van 8 naar 12 jaar, voor de in- en uitvoer van harddrugs van 12 naar 16 jaar en voor het plegen van voorbereidingshandelingen ten behoeve van harddrugsdelicten van 6 naar 8 jaar.

,,De straffen voor harddrugsdelicten zijn afgelopen tijd vrijwel onveranderd gebleven. Ondertussen heeft Nederland zich ontwikkeld tot een grote producent van synthetische drugs en doorvoerland van harddrugs. Dit heeft een aanzuigende werking op de internationaal opererende misdaad en zet onze nationale veiligheid onder druk. Het gaat om criminelen voor wie afpersing, intimidatie en moorden bij het bedrijfsmodel horen. Met harddrugs is grof geld gemoeid en criminele bendes doen er alles aan om hun illegale handel verder te brengen. Door de maximum strafmaat op harddrugs bij de tijd te brengen, geven we een sterk signaal af dat dit type criminaliteit niet wordt getolereerd en krachtig wordt opgetreden‘’, aldus minister Yeşilgöz-Zegerius.

Volgens minister Yeşilgöz-Zegerius is het bestraffen het sluitstuk in de aanpak van georganiseerde misdaad. Dit kabinet investeert fors in het voorkomen dat jongeren worden geronseld en onze economische infrastructuur wordt misbruikt door criminelen. Opsporingsdiensten delen harde klappen uit in het verstoren en oprollen van criminele netwerken dankzij het kraken van versleutelde communicatiediensten, zoals EncroChat, SkyECC en Exclu.

Tegelijk is te zien dat het Openbaar Ministerie nu in zaken tegen de zwaarste categorie drugscriminelen met de strafeisen aan de bovenkant zit van het wettelijke maximum aan gevangenisstraffen. Rechters leggen in dergelijke zaken tevens zeer hoge straffen op, soms tot het wettelijke maximum. Meestal staan de verdachten van zware drugsdelicten ook terecht voor andere strafbare feiten, zoals deelneming aan een criminele organisatie, bedreiging, bezit van automatische vuurwapens en witwassen. In de loop der jaren zijn de strafmaxima voor dit soort samenhangende feiten in de georganiseerde misdaad wel al verhoogd.

Door nu ook het strafmaximum op harddrugsdelicten te verhogen, wordt meer ruimte en flexibiliteit geboden om te bepalen welke straf(eis) passend is gelet op de omstandigheden in specifieke zaken. Ook zal Nederland door de verhoging van de strafmaxima op harddrugsdelicten meer in de pas lopen met omringende landen als het gaat om de strafrechtelijke aanpak van zware drugscriminaliteit, veelal gepleegd in de context van een criminele organisatie.

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Omgaan met maatschappelijke onrust, polarisatie & radicalisering leer je onrust vroegtijdig signaleren en adequaat handelen
Tijdens de opleiding Coördinator Evenementenveiligheid leer je omgaan met risico’s zoals te grote bezoekersstromen, onvoorspelbare weersomstandigheden, excessief drugsgebruik en maatschappelijke onrust
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding Bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Personen met onbegrepen gedrag krijg je praktische handvatten en theoretische kaders om dit gedrag te begrijpen en beïnvloeden
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *