Home » Veiligheid » Openbare orde en veiligheid » Meedenken met de rechter

Meedenken met de rechter

Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil het mogelijk maken dat de hoogste bestuursrechters in ons land anderen dan de direct betrokken partijen kunnen laten meedenken bij een bepaalde zaak. Door die inbreng van anderen (bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties) kunnen deze rechters een beter en breder zicht krijgen op de mogelijke maatschappelijke gevolgen van een te nemen beslissing. ‘Ik denk dat het instrument van meedenkers een bijdrage kan leveren aan een maatschappelijk effectiever bestuursrecht’, aldus de minister.

Dekker: ‘Wat is logischer en nuttiger dan dat? Steeds meer ontdekken we dat de overheid ook maatwerk moet kunnen leveren waar dat nodig is. Menselijk contact en een redelijk oog voor specifieke gevallen mogen wel wat meer ruimte krijgen. Dan is het goed om ook de rechtspraak die mogelijkheden te bieden’

Vorig jaar heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) bij wijze van experiment in drie bestuursrechtelijke procedures ervaring opgedaan met meedenkers als informanten van de rechter, ook wel amicus curiae geheten. In deze procedures hebben zij de mogelijkheid gekregen om te reageren op vragen van de ABRvS. Naar aanleiding van het experiment hebben niet alleen de ABRvS, maar ook de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven het advies gegeven door te gaan met het instrument van meedenkers. Maar dan wel met de aanbeveling een wettelijke grondslag op te nemen in de Awb. De minister gaat nu zo’n bepaling voorbereiden.

Meer weten?

Over Frank van Summeren

Frank van Summeren
Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Wat doen we met 100 miljoen?

Als de overheid honderd miljoen extra uittrekt, dan moet er wel wat aan de hand …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *