Meer mogelijkheden voor de overheid bij het doen van (eigen) Bibob-onderzoek

Over welke (extra) mogelijkheden beschikken overheidsorganen sinds de inwerkingtreding van de tweede tranche van de Wet Bibob op 1 oktober 2022 om (eigen) Bibob-onderzoek te doen in de vastgoedpraktijk?

In de praktijk merkt advocaat Franc Pommer dat hier nog veel onduidelijk over is. Waar moet je als overheid op letten en welke mogelijkheden zijn erbij gekomen als de Wet Bibob wordt toepast op vastgoedtransacties? In dit artikel gaat Franc dieper in op deze vragen.

Het doel van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is het voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten faciliteert. Rechtspersonen met een overheidstaak, zoals gemeenten en provincies, kunnen in het kader van bepaalde (voorgenomen) vastgoedtransacties de achtergrond van de wederpartij en diens zakelijke omgeving onderzoeken. Aan de hand van dit onderzoek kan worden bepaald of de rechtspersonen een overeenkomst kunnen aangaan dan wel voortzetten. Door het toepassen van de Wet Bibob bij (voorgenomen) vastgoedtransacties kunnen rechtspersonen met een overheidstaak voorkomen dat ze ongewild criminele activiteiten faciliteren.

Met de inwerkingtreding van de tweede tranche hebben rechtspersonen met een overheidstaak meer mogelijkheden gekregen om eigen Bibob-onderzoek te doen. De bevoegdheden tot informatiedeling zijn namelijk verruimd. Zo worden zij beter in staat gesteld om zonder tussenkomst van het LBB te bepalen of ze een overeenkomst kunnen aangaan dan wel voortzetten. Daarnaast is sinds 1 oktober 2022 de reikwijdte van de Wet Bibob verruimd. Die uitbreiding heeft onder andere betrekking op vastgoedtransacties, aangezien de begripsbepaling ‘vastgoedtransactie’ is uitgebreid.

Benieuwd naar de verruiming van bevoegdheden tot informatiedeling en de uitbreiding van de reikwijdte van de Wet Bibob? Lees dan het volledige artikel van Franc Pommer.

Artikel: Vastgoedrecht 2023-4

Bron: Hekkelman.nl – 5 september 2023

Op zoek naar meer verdieping over de toepassing van de wet Bibob in de praktijk?

Tijdens de opleiding Bibob coördinator doorlopen we in slechts 5 dagen het hele Bibob-proces aan de hand van deze modules:

  • Actualiteiten, rijksbeleid en nieuwe relevante wet- en regelgeving
  • Toepassing van de wet Bibob in de praktijk
  • Financieel onderzoek
  • Beroep en Bezwaar, advisering van de burgemeester
  • Gesprekstechnieken bij waarheidsvinding

Start 23 april 2024 – 13e editie – Met een 8 beoordeeld!

Download Brochure

 

 

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *