Minister Bruins Slot informeert Raad van Europa over ontwikkelingen van het bevorderen van integriteit

Vandaag heeft minister Bruins Slot de reactie van het kabinet op de bevindingen van de Group of States Against Corruption (GRECO) met de Tweede Kamer gedeeld. Hierin heeft zij de stappen toegelicht die het kabinet gezet heeft naar aanleiding van de aanbevelingen van de GRECO.

De GRECO is een onderdeel van de Raad van Europa, die de risico’s op corruptie van zijn leden monitort. In evaluatierapporten delen zij hun bevindingen en vragen zij naar de status hiervan in de betreffende lidstaten. In hun laatste evaluatierapportage, de vijfde sinds hun oprichting, richtte de GRECO zijn aandacht op de ontwikkelingen op het gebied van corruptiebestrijding en bevordering van integriteit ten aanzien van bewindspersonen. De minister heeft de GRECO de meest recente stappen op dit gebied meegegeven.

In december heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een wetsvoorstel voor publieke consultatie voorgelegd, waarmee de ‘draaideur’ voor bewindspersonen wordt beperkt. Dit wetsvoorstel met regels voor gewezen bewindspersonen legt ook het lobbyverbod wettelijk vast. Verder bevat het wetsvoorstel een afkoelperiode voor een termijn van twee jaar, waarin gewezen bewindspersonen advies aan een adviescommissie moeten vragen bij het zetten van een nieuwe stap in hun loopbaan.

Ook is in december 2022 de gedragscode voor bewindspersonen vastgesteld en werkt de minister aan een kabinetsreactie op het recent verschenen advies van Prof. Braun over de invoering van een lobbyregister.

Minister Bruins Slot: “Het bevorderen van integriteit en vertrouwen zijn belangrijke aspecten voor een weerbare democratie. Deze zaken moeten we goed op orde hebben. Daar werk ik aan en blijf ik aan werken. Want het vergt niet alleen regels en gedragscodes, maar het gaat ook om houding en gedrag. Afgelopen periode zijn daar verdere stappen in gezet, en ik blijf hierover graag in dialoog met GRECO”.

Naast deze ontwikkelingen ging de reactie van het kabinet op het GRECO-rapport ook in op bevordering van integriteit bij de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee. Aan de hand van de voortgangsinformatie stelt de GRECO een nalevingsrapport op. Dit rapport wordt besproken en vastgesteld tijdens de plenaire vergadering van GRECO in juni 2023.

Meer weten?

Sociale veiligheid is een noodzakelijke voorwaarde om effectief samen te werken. Om integriteitsschendingen en misstanden in jouw organisatie te voorkomen is jouw actuele kennis van cruciaal belang. Jouw organisatie moet voldoen aan de wettelijke en basisnormen integriteit, waaraan alle instanties zich moeten houden. Zorg dat je grip hebt op deze integriteitseisen met de sociale veiligheid van de werknemer in het achterhoofd.

Pak de regie op jouw werkvloer met de opleiding Sociale veiligheid in de organisatie die je helpt om zelf aan de slag te gaan met het handhaven van sociale veiligheid in je eigen organisatie. Na deze opleiding:

  • Stuur je op een sociaal veilige omgeving op jouw werkvloer
  • Bewaak jij de sociale veiligheid in jouw organisatie
  • Neem je jouw organisatie mee in het integriteitsbeleid
  • Veranker jij het integriteitsbeleid in jouw organisatie

5 dagen – start 31 oktober – 9e editie – meer informatie >>

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Het belang van kennisuitwisseling voor de beleidsmedewerker OOV

De functie van beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid is de laatste jaren sterk veranderd. Je …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *