Naar een veilige en leefbare wijk

Er is de afgelopen tien jaar veel gebeurd in de wijken. De gelden van het Grote Stedenbeleid zijn inmiddels uitgegeven. Ook het Vogelaargeld voor de krachtwijken is besteed. De mensen moeten weer aan de slag en zelf de eigen wijk verbeteren. Eigen kracht voorop, en de sociale cohesie kan beter. Inmiddels is de aanpak van ondermijning hot. Criminele families die de wijk ontwrichten dat kan niet, de rotte appels moeten eruit. En pak meteen de personen met verward gedrag even mee, als we toch bezig zijn in de wijk.

Kees Zeebregts, procesregisseur bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, docent op de opleiding Overlastcoördinator en spreker op het congres Veiligheid in de wijk.

Succesvolle aanpak

Ligt de sleutel voor een succesvolle overlast aanpak nu bij het bieden van extra ogen en oren in de wijk, moet de sociale cohesie worden verbeterd of is het slim om de slechte families aan te pakken? Het ene moet je doen, het andere vooral niet laten. Het wordt steeds meer voor gemeenten.

Ideale wijk

Als je nu eens met een blanco vel papier kon beginnen, je wijk opnieuw kon inrichten. Hoe zou je dat dan doen? Hoe zou de ideale woningvoorraad eruit zien en voor welke doelgroepen moeten we bouwen? Wanneer het blanco vel ingevuld wordt, is het belangrijk om het meteen veilig in te richten. Zichtlijnen, sociale controle, het kan vanaf de tekentafel meteen goed. Sommige bestaande wijken zijn inmiddels aan het eind van hun levenscyclus. Veel goedkope huurwoningen dicht bij elkaar, veel mensen met een laag budget en ophoping van sociale problemen. Is er een woonvisie in je gemeente? Waar moet het met de wijk naar toe de komende jaren? De afdeling stedenbouw is onmisbaar bij de aanpak van overlast, in een keer goed en duurzaam gebouwd voor de toekomst. Niet voor niets gaat de gemeente Rotterdam zo’n 30.000 goedkope woningen slopen en komt er nieuw voor in de plaats. Dat zal lucht geven. Met een schoon, heel en veilig beleid komen we ver bij de aanpak van overlast. Genoeg is het niet.

Combinatie van aanpakken

De sleutel tot succes ligt in de combinatie van aanpakken. De laatste tien jaar hebben gemeenten meer en meer bevoegdheden gekregen. Die bevoegdheden grijpen in op het persoonlijke leven van mensen in de wijk. Het huisverbod dat de burgemeester kan inzetten bij plegers van huiselijk geweld  bestaat alweer tien jaar. Recenter kregen de gemeenten verantwoordelijkheid voor de inkoop en de inzet van vele soorten van zorg voor kwetsbare groepen. Gemeenten komen thuis bij bewoners aan de keukentafel bepalen welke zorg nodig is. Helaas zijn de thema´s zorg en veiligheid nog niet altijd goed met elkaar verbonden. Bij de persoonsgerichte aanpak is dat juist de sleutel voor succes. Knoop zorg en veiligheid aan elkaar. Achter een woonoverlast situatie zit altijd een bewoner met een scala van persoonlijke problemen. Beheersbaar maken van die persoonlijke problemen en het beperken van schade voor de maatschappij dat zijn de uitdagingen in een persoonsgerichte aanpak. Het zal overlast meer duurzaam voorkomen. Veel ketenpartners hebben daarbij een stukje van de puzzel in handen.

Meer weten?

Op de opleiding Overlastcoördinator leert u hoe u verloedering en ernstige overlast in uw wijk aanpakt.

Op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit hoort u hoe u ondermijning veroorzaakt door criminele netwerken in uw gemeente voorkomt.


Op het congres Veiligheid in de wijk hoort u hoe u de veiligheid en leefbaarheid in uw wijk bevordert.

Op het congres Personen met verward gedrag hoort u hoe u de opvang en hulpverlening voor verwarde personen organiseert in uw gemeente.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Hoe komen steeds meer jongeren in aanraking met criminaliteit?

Jongeren komen op steeds jongere leeftijd in aanraking met criminaliteit. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling, …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.