Nederland sluit douaneverdrag met Ecuador

Staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) en viceminister Carlos Larrea van Buitenlandse Zaken van Ecuador, hebben in de Ecuadoriaanse hoofdstad Quito een douaneverdrag ondertekend. Het verdrag moet een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van drugssmokkel. Door het verdrag kunnen de douanediensten van beide landen informatie gaan uitwisselen en dat is nodig om drugssmokkel aan te pakken. Bovendien kunnen de landen elkaar bijstaan in douanezaken, bijvoorbeeld als het gaat om training en advies.

Staatssecretaris De Vries: “Nederland en Ecuador zijn beide landen waar veel goederen doorheen vervoerd worden. Helaas maakt dat beide landen ook kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit. In Nederland zijn een journalist en een advocaat om het leven gebracht, vinden er aanslagen in woonwijken plaats en maken criminelen met hun drugslabs het platteland onveilig. In Ecuador is een presidentskandidaat vermoord, vinden schietpartijen plaats en lijden mensen onder bendegeweld. Beide landen is er daarom alles aan gelegen om de drugssmokkel een halt toe te roepen. Dit verdrag vormt daar een belangrijke stap in.”

De Nederlandse Douane ziet dat er steeds meer drugs uit Zuid-Amerika komt. Ecuador wordt volgens de Douane vooral als doorvoerland gebruikt voor cocaïne uit andere landen. Omdat criminele netwerken achter dit soort smokkel op een geavanceerde manier opereren, is het cruciaal om internationaal de handen ineen te slaan. De afspraken in het verdrag helpen om drugssmokkel al bij de bron aan te pakken.

Helaas zijn drugsnetwerken bedreven in het vinden van nieuwe wegen voor hun smokkel. Daarom is het alleen door samenwerking mogelijk hen de pas af te snijden en direct te raken in hun verdienmodel. Samenwerking tussen landen is daarbij belangrijk, maar door verouderde regelgeving lopen landen daarbij nog wel tegen hindernissen aan. Die hindernissen willen we wegnemen, bijvoorbeeld door dit soort verdragen te sluiten.

Het verdrag zorgt dat de douanediensten nieuwe werkwijzen van smokkelaars met elkaar kunnen uitwisselen. Als de Nederlandse douane constateert dat drugs vaker vlak voor vertrek bij de lading in een container gestopt wordt, kunnen ze dat delen met de Ecuadoriaanse autoriteiten. Zo kan daar effectiever tegenop getreden worden. Het verdrag maakt bovendien mogelijk dat Nederlandse douaniers Ecuadoriaanse douaniers kunnen trainen en opleiden, en andersom.

Nu het verdrag ondertekend is, moeten de parlementen in Nederland en Ecuador het verdrag goedkeuren voor het in werking kan treden. Nederland heeft met in totaal 38 landen al een douaneverdrag.

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding Bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Personen met onbegrepen gedrag krijg je praktische handvatten en theoretische kaders om dit gedrag te begrijpen en beïnvloeden
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *