Nieuwe Europese richtlijn moet veiligheid verhogen

De lidstaten van de Europese Unie (EU), de Europese Commissie en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over een Europese richtlijn voor Critical Entities Resilience (CER). Deze richtlijn gaat aanbieders van vitale processen beschermen door het verhogen van hun weerbaarheid en veerkracht. Hiermee blijft de continuïteit van deze processen beter geborgd. De richtlijn richt zich op de fysieke veiligheid en de beveiliging van vitale processen zoals de drinkwatervoorziening en energie.

Onder deze nieuwe richtlijn  vallen meer sectoren dan alleen energie en transport, zoals bij de oude richtlijn het geval was. Nieuwe sectoren zijn voedselvoorziening, zorg, financiële marktinfrastructuur, drinkwater, digitale infrastructuur, afvalwater, overheidsdiensten, bankwezen en ruimtediensten. De richtlijn betekent ook een uitbreiding van rechten en plichten van vitale aanbieders. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een plicht om bepaalde incidenten te melden, vergelijkbaar met de huidige meldplicht bij cyberincidenten. Vitale aanbieders kunnen op dit moment een beroep doen op ondersteuning door de overheid bij digitale incidenten, bijvoorbeeld door het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Ook voor de fysieke kant zal er een bepaalde vorm van ondersteuning ingericht worden als gevolg van de nieuwe CER-richtlijn. Hierbij zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande structuren en aansluiting gezocht worden bij wat nu al goed werkt.

De CER-richtlijn biedt samen met de Network and Information Security 2 Directive (NIS2) een kader voor digitale en fysieke weerbaarheid van vitale aanbieders. Daarmee versterken de richtlijnen het fundament van fysieke en digitale veiligheid en zorgen zo voor een weerbare economie en samenleving zowel in Nederland als de rest van de Europese Unie.

Na stemming in het Europees Parlement wordt de richtlijn naar verwachting in het najaar van dit jaar gepubliceerd en kan deze daarna voor medio 2024 worden omgezet in nationale wetgeving.

Tijdens de opleiding Security Manager gaan we met alle disciplines aan de slag en leer je een future-proof security manager worden.

Thema’s van de opleiding zijn:
Module 1: Security & Compliance Management
Module 2: Risk Assessment
Module 3: Information Security Management
Module 4: Smart Security & Technology
Module 5: Terrorism & Organized Crime

5 dagen – Start 13 oktober – 5e editie!

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Rapportage Integrale Aanpak Terrorisme 2024 verstuurd

De rapportage integrale aanpak terrorisme is naar de Tweede Kamer verstuurd. Hierin staat de beleidsmatige …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *