Extremistische denkbeelden en radicalisering

In aanloop naar de tweede editie van het congres Radicalisering & Terrorisme op 31 januari en 1 februari 2017 op The Hague Security Delta Campus interviewden wij Frances Peters en Arjan van Dijk, sprekers op het congres. Frances en Arjan geven hun visie op extremistische denkbeelden en radicalisering.

De impact van de terroristische dreiging voor de samenleving

De terroristische dreiging lijkt de kloof tussen de verschillen in (religieuze) denkbeelden en wereldvisies nog meer te verdiepen. Er zijn er die terug vallen op wat eigen en vertrouwd is, waar steeds minder ruimte is voor ‘vreemde’ denkbeelden of levensvisies. Daartegenover zien we ook initiatieven om die kloof te overbruggen en projecten te starten met inzicht en verbinding.

(nieuwe) verschijningsvormen van radicalisering en terrorisme

Wat wij signaleren zijn de effecten van zowel religieuze als niet-religieuze, extremistische denkbeelden op de (ex-)leden van gesloten groepen. Radicale, extremistische denkbeelden zijn zeker niet voorbehouden aan religieuze fanatici. Ook in Nederland zijn er extremistische groepen die veel leed veroorzaken bij hun (ex-)leden en hun dierbaren. Zelfs onder het mom van zelfontwikkeling, therapeutische of maatschappelijk waarde worden personen geleidelijk gebracht tot het volgen van de meest bizarre richtlijnen. Een terroristische aanslag is één van de meest verwoestende effecten van het koesteren van een radicale, religieuze en/of politieke overtuiging.

Welke (nieuwe) veiligheidsrisico’s levert dit op? En hoe kunnen overheden, bedrijven en burgers zich hier tegen wapenen?

Dat er vlak onder onze neus personen worden geronseld om deel uit te maken van radicale, terroristische groeperingen en denkbeelden gaan koesteren die een gevaar kunnen opleveren voor de samenleving. Het niet (kunnen) herkennen of serieus nemen van die signalen, zowel door de persoon zelf als door de directe naasten, geeft de ronselaar alle ruimte zijn schadelijke invloed uit te oefenen.

Eén manier om ons te wapenen is educatie, liefst door ervaringsdeskundigen, aangezien die beide kanten kunnen belichten. Inzicht krijgen in de tactiek van ronselaars en wanneer beïnvloeding onwenselijk wordt. Hierdoor kunnen mensen makkelijker schadelijke beïnvloeding herkennen en geïnformeerde beslissingen nemen.

De risico’s van radicalisering zijn evident, maar sommige beelden die door opiniemakers in de media worden opgeroepen dragen juist bij aan de polarisatie en de angst in de samenleving. In de frames ontbreken vaak belangrijke nuances, bijvoorbeeld de diversiteit onder moslims, of de individualiteit van de betrokken personen. Voor een volledig beeld moet er ook aandacht zijn voor deze nuances.

Uw kennis verder vergroten?

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Opleiding Aanpak jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen

Door Willem van Es – Stadssocioloog Jeugdcriminaliteit en overlast van jongeren leiden tot onveiligheid in …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *