Op hol geslagen goeroes en manipulatieve sekteleiders

In Nederland zijn enkele honderden (religieuze) bewegingen actief. Uit onderzoek, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, blijkt dat een deel van deze bewegingen zich schuldig maakt aan misstanden in binnen- en buitenland zoals terrorisme, uitbuiting, mishandeling, bedreiging en zedendelicten.

Frances Peters, coach bij Freechoice en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme en de opleiding ketenregisseur risicojeugd, gespecialiseerd in identiteitsontwikkeling en dwingende subculturen en voormalig lid van een religieuze sekte.

Achter gesloten deuren

“We moesten uren op de koude, vochtige bosgrond mantra’s reciteren. Intussen schold hij ons uit en vernederde hij ons.” Wat er zich binnen sektarische bewegingen afspeelt gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Misschien wordt er daarom zo weinig ondernomen tegen op hol geslagen goeroes en manipulatieve sekteleiders. Zij kunnen hun gang gaan achter gesloten deuren. Overal in Nederland: zowel op boerderijen op het uitgestrekte platteland van Groningen als in de binnenstad van Amsterdam en alle plaatsen daartussen.

Sektarische bewegingen in Nederland

Er bestaan honderden sektarische bewegingen waar kwetsbare, vaak intelligente mensen in verstrikt zijn geraakt. Carine Damen heeft uitgebreid research gedaan naar sektarische bewegingen in Nederland. Welke zijn er? Hoe werkt zo’n beweging? Waarom doen mensen eraan mee? Is het gevaarlijk? Wie stapt eruit en waarom? Wie is de leider? Ze sprak met diverse deskundigen en heeft tientallen ex-leden van acht grote bewegingen geïnterviewd, waaronder de Noorse Broederschap en de beweging rond Sonja de Vries.

Ik was gek van geluk

In Ik was gek van geluk beschrijft Carine Damen structuur, aard en ontstaan van deze grote en kleine groepen, het wezen van de goeroe en waarom er in Nederland betere wetgeving zou moeten komen om goeroes de pas af te kunnen snijden.

Meer weten?
Op het congres Radicalisering en terrorisme leert u hoe u misstanden veroorzaakt door (religieuze) radicaliserende groeperingen voorkomt.

Op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme leert u hoe u dwingende groepsculturen herkent en opvang en hulpverlening biedt aan uittreders van dwingende groepen.

Op de opleiding ketenregisseur risicojeugd leert u hoe u komt tot een integrale persoonsgerichte aanpak van risicojongeren.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Moraal is van ons allemaal

Rinus Otte, Collegevoorzitter Openbaar Ministerie, over discriminatie en demonstratierecht. Wat is de rol van het …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *