Podcast: herstelgericht werken met ex-gedetineerden

Beluister de podcast van Gert Jan Slump, criminoloog en expert op het terrein van herstelrecht en herstelgericht werken.

Gert Jan deelt in deze podcast zijn visie over herstelrecht en herstelgericht werken met ex-gedetineerden.

In deze podcast geeft Gert Jan antwoord op vragen als:

 • Wat is het doel van herstelrecht?
 • Wat is de rol van de dader en het slachtoffer van een misdrijf bij herstelgericht werken?
 • Waarom is herstelgericht werken goed voor de re-integratie van de ex-gedetineerde?

Meer weten?

Tijdens de opleiding Coördinator Nazorg Ex-gedetineerden ontwikkel je jezelf tot regisseur in jouw gemeente. Je leert:

 • Een lokaal zorgnetwerk opzetten en sturen
 • Partners binden en duurzame coalities smeden
 • Optimaal invulling geven aan de gemeentelijke regierol
 • Integraal samenwerken met partners binnen het Veiligheidshuis
 • Stagnaties in samenwerking signaleren en doorbreken
 • Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving
Meer informatie

Tijdens de opleiding Inzicht in Criminologie leer je criminaliteit te voorkomen door te begrijpen wat de oorzaken zijn. Je leert:

 • Hoe je een criminaliteits- en veiligheidsbeleid ontwikkelt
 • Wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit
 • Wat belangrijke criminologische verklaringen zijn van crimineel gedrag
 • Hoe criminaliteit kan worden voorkomen dan wel beperkt
 • Welke veiligheidsmaatregelen je kunt nemen om criminaliteit te reduceren

Ook leer je van ervaringsdeskundigen – voormalig terrorist en crimineel.

Meer informatie

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

De coronapas en onze grondrechten

Door expert prof. mr. J.G. Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *