Home » Veiligheid » Openbare orde en veiligheid » Regeling uitstapprogramma’s prostitutie verlengd

Regeling uitstapprogramma’s prostitutie verlengd

De Regeling uitstapprogramma’s prostituees wordt verlengd.  De huidige regeling die aan sekswerkers hulp en ondersteuning biedt als ze willen stoppen met werken in de prostitutie loopt per 1 juli 2018 af. Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat gemeenten en maatschappelijke organisaties voor 1 juli 2018 verlenging voor een jaar kunnen aanvragen voor hun uitstapprogramma’s. Ook is er in de verlenging ruimte voor het creëren van aandacht voor groepen die tot nu toe moeilijk te bereiken zijn en/of onvoldoende in beeld bij de bestaande hulpverleningsinstanties, zoals jongensprostituees.

In het regeerakkoord hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken dat de jaarlijkse subsidie van 3 miljoen euro structureel beschikbaar wordt gesteld voor een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma’s voor mensen die de prostitutie willen verlaten. Op dit moment wordt  een evaluatie uitgevoerd naar de huidige, tijdelijke regeling voor uitstapprogramma’s voor sekswerkers. Deze evaluatie is begin 2019 afgerond. Op basis van deze evaluatie zal bekeken worden hoe de middelen voor de uitstapprogramma’s structureel te verdelen.

Meer weten?

Op de opleiding regisseur mensenhandel leert u hoe u misstanden van mensenhandel waar mogelijk voorkomt en met ketenpartners aanpakt.

Op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit hoort u hoe u ondermijning veroorzaakt door criminele netwerken in uw gemeente voorkomt.

Op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leert u hoe u voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in uw gemeente.

Op de cursus Bestuursrechtelijk handhaven leert u hoe u misstanden in uw gemeente voorkomt dan wel bestrijdt.

Over Frank van Summeren

Frank van Summeren
Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen

Om Nederland robuust te maken tegen extreem weer, zoals piekbuien en langdurige droogte, moet er …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *