Regiobezoek georganiseerde criminaliteit: Amsterdam-Amstelland

Door het afleggen van een serie werkbezoeken door het hele land informeert minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zich over de aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals de productie, handel en doorvoer van synthetische drugs, cocaïne en hennep. De enorme hoeveelheden crimineel geld en witwaspraktijken die gepaard gaan met drugscriminaliteit dreigen de legale economie en de integriteit van de samenleving te corrumperen. Minister Grapperhaus stelde voor de versterking van de aanpak 100 miljoen euro beschikbaar. Dit wordt ingezet voor breed pakket aan preventieve en repressieve maatregelen, waarbij de betrokken overheidsdiensten (zoals politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en gemeenten) de handen ineenslaan.

De Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s)coördineren de regionale aanpak. Recent organiseerde het RIEC Amsterdam-Amstelland een reis langs interessante projecten en werkgebieden in het stedelijk gebied.

Gevaarlijke en ongewenste aantrekkingskracht

In de Wildemanbuurt in Amsterdam-Nieuw-West is zichtbaar dat het snel te verdienen ‘drugsgeld’ een gevaarlijke en ongewenste aantrekkingskracht kan uitoefenen op kwetsbare jongeren. Minister Grapperhaus liep mee met wijkagenten en jeugdprofessionals van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg van het Stadsdeel West en Nieuw-West. Als een jongere uit de Wildemanbuurt in het vizier komt van de politie en de gemeente wegens ernstige delicten, zoals dealen en inbreken, gaat er een regisseur met deze persoon aan de slag. Ook wordt naar de omgeving, zoals broers en zussen, gekeken om te voorkomen dat ook andere jongeren de stap naar de (drugs)criminaliteit maken.

Verloedering

De politie werkt ook samen met de gemeente op het gebied van woningbouw en volkshuisvestiging. Grapperhaus wandelde met de wijkagent door straten waar woningen en winkelpanden in slechte staat, met dubieuze bedrijvigheid en discutabele vastgoedeigenaren, de buurt dreigen te domineren. Om verloedering van de buurt tegen te gaan werken politie en gemeente samen met verhuurders en projectontwikkelaars.

Succesvolle aanpak

Medewerkers van stadsdeel Noord en de politie lieten de minister zien hoe een succesvolle aanpak is ontwikkeld in industriegebied Papaverhoek in Amsterdam-Noord. Een paar jaar geleden was daar nog sprake van een diepgewortelde criminele infrastructuur met onder meer auto-, garage- en scooterbedrijven.

Makkelijk geld verdienen

Veel van deze bedrijven lieten zich al dan niet onbewust verleiden tot het faciliteren van criminelen. Snel en makkelijk geld verdienen speelt daarin een grote rol. Dit wordt tegengegaan door ondernemers bewust te maken dat ze daardoor als dienstverlener betrokken kunnen raken bij criminele praktijken van de onderwereld en medeplichtig aan zaken als witwassen.

Meer weten?

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *