Risicogestuurde security innovaties

Steeds vaker wordt er gesproken over innovaties in onze beveiligingssector. Er komen steeds meer apparaten met een internetconnectie. Het gebruik van drones in de publieke ruimte wordt onderzocht. Opslag en gebruik van biometrische informatie is ‘hot’ en bij het voorspellen van terroristische aanslagen krijgen overheden steeds meer bevoegdheden voor het verzamelen van onze persoonlijke gegevens.

Jordan van den Akker, adviseur Safety & Security bij Royal HaskoningDHV.

Bij deze ontwikkelingen is het maar de vraag of we er als organisatie wel klaar voor zijn. Want wat hebben deze innovaties voor effect op onze bedrijfsprocessen? Worden innovatieve producten wel gebaseerd op een duidelijke langetermijnvisie, of laten we ons meeslepen door de waan van de dag?

Ken je eigen business

Om als bedrijf te innoveren, dien je tot in detail te begrijpen wat je business proces inhoudt. In deze keten van processen en sub-processen spelen diverse risico’s een rol. Bij de aanpak van deze risico’s draait het allemaal om business continuïteit: het continu blijven draaien van de organisatie en bij incidenten zo snel mogelijk herstellen.

Zijn we als organisatie wel klaar voor innovatie?

In geval van innovatie is dit niet veel anders. Alleen probeert men hierbij de bedrijfsprocessen en -risico’s van de toekomst te begrijpen. Om dit te kunnen, dien je nader in te zoomen op een aantal basiselementen van risicomanagement die vaak ontbreken in de discussie:

  • Breed risicobegrip: vanuit strategisch tot aan het operationele niveau in de organisatie, waarbij risicomanagement een onderdeel is bij besluitvormingen.
  • Controlemechanismen: vanuit systemen, processen, cultuur en competenties kijken naar hard- en soft skills methoden. Het herkennen van risico-indicatoren in processen staat hierbij centraal.
  • Continue leercurve: processen en risico’s worden verbeterd, frequent geactualiseerd en waar nodig consequent en consistent aangepast en doorgevoerd in de organisatie.
  • Organisatie & beleid: een strategische visie en beleid geven inzicht over de meest optimale organisatiestructuur, indeling van (informatie-)processen en de ideale vorm van rapporteren naar betrokkenen.

Begrijp de langetermijnontwikkeling

Naast het kennen van de eigen business, dienen innovaties ook aan te sluiten bij de strategische doelen van de organisatie. Deze doelen worden vaak onderbelicht bij deze security innovaties.
Op operationeel niveau zien we de mogelijkheden van de innovaties meestal wel. Die biometrische oplossingen zorgen voor een hoger veiligheidsniveau. Drones zien vanuit de lucht meer dan de menselijke ogen of camera’s op de grond, meer data kan meer inzicht geven en bijdragen aan terrorismebestrijding.

Hoe ziet de toekomst er uit?

Maar het benoemen van strategische of tactische doelen is vaak lastig. Want hoe ziet de toekomst er uit? En wat verandert er dan aan onze bedrijfsprocessen en -risico’s? Hoe kijken we naar langetermijndoelstellingen en business continuïteit? Waar willen we naartoe met de innovaties (hogere kwaliteit, lagere kosten, meer efficiëntie, nieuw product of dienst)? En hoe krijgen we iedereen mee in de vaart der volkeren (‘Ja, maar…’).

Investeer in menselijk kapitaal

Op dit moment beantwoorden wij onze strategisch business vraagstukken onvoldoende en zijn we geneigd om meer aandacht te besteden aan de technische mogelijkheden van innovaties. Op deze manier ontwikkelen we een systeem, waarbij later het doel erbij verzonnen wordt. In het kader van risico’s managen en bedrijfsprocessen continu waarborgen, is dit een onwenselijke ontwikkeling en eigenlijk de omgekeerde wereld. Het is dan ook nodig om extra aandacht te besteden aan het menselijk kapitaal, waarbij visie, strategie, business continuïteit en risico’s centraal moeten staan.

Meer weten?

Op de cursus Veiligheid met technologie in de openbare ruimte leert u hoe u met technologische toepassingen een veilige omgeving creëert.

Op de cursus Wetgeving & Security leert u wat de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van security.

Op de opleiding risicomanager leert u hoe u uw organisatie beschermt tegen mogelijke risico’s.

 

Bron: Security Management

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *