Samen tegen verharding in de georganiseerde criminaliteit

Georganiseerde criminaliteit verhardt, maar wat betekent dit eigenlijk? En welke internationale ontwikkelingen zijn er op het gebied van criminaliteit? Joost van Slobbe, directeur bij de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC), vertelt over de gevolgen van verharding op de aanpak van ondermijning.

Georganiseerde criminaliteit in Nederland

De verharding van de georganiseerde criminaliteit in Nederland is een zorgwekkende ontwikkeling die de samenleving bedreigt. Criminelen worden steeds gewelddadiger en doen alles om hun doelen te bereiken. De verharding is een gevolg van de enorme financiële belangen en de grote concurrentie tussen internationaal opererende criminele groeperingen. Criminelen opereren tegenwoordig altijd grensoverschrijdend en gebruiken geavanceerde technologieën om hun activiteiten te verbergen. De georganiseerde misdaad is er verder alles aan gelegen het verdiende criminele geld wit te wassen, en dat is eveneens een enorme bedreiging voor ons financiële stelsel. Dan gaat het over de ondermijning van de samenleving..

Internationale toenemende verharding in de criminaliteit

Wereldwijd neemt de verharding in georganiseerde criminaliteit ook toe. Verschillende factoren dragen hieraan bij. Sociale ongelijkheid, economische ongelijkheid en politieke instabiliteit in bepaalde regio’s zorgen voor een bruikbare voedingsbodem voor georganiseerde criminaliteit. Door de grote concurrentie tussen criminele groeperingen, de schuivende machtsverhoudingen en de minder hechte structuren binnen de organisaties is grof geweld tegen concurrenten meer regel dan uitzondering.

Gevolgen op de aanpak van ondermijning

Het misbruik van bijvoorbeeld bedrijven of het financiële stelsel, de verharding van georganiseerde criminaliteit en de internationale ontwikkelingen zorgt ervoor dat er binnen het veiligheidsdomein steeds meer naar multidisciplinaire samenwerkingen wordt gezocht. Hierbij is er aandacht voor innovatie. Samenwerking is noodzakelijk. Dat lijkt een open deur, maar is in de uitvoering nog een forse uitdaging. Het vraagt van organisaties in het veiligheidsdomein om een stukje autonomie in te leveren ten behoeve van het gezamenlijke doel, aldus Joost van Slobbe.

Gezamenlijke aanpak is noodzakelijk

De urgentie van samenwerking wordt niet overal gelijk gevoeld. De samenwerking wordt wel vaak gezocht, maar nog niet altijd even enthousiast omgezet in daden. Joost geeft aan dat die samenwerking niet vrijblijvend is: “we hebben intensivering en verbreding van de samenwerking nodig om de ondermijnende effecten te stoppen”.

Meer leren over de aanpak van ondermijning?

Meld je nu aan voor het Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit 2023 van SBO en leer onder andere hoe je ondermijning rechtmatig en doelmatig aanpakt! Onder andere de volgende onderwerpen komen tijdens het congres aan bod:

  • Beproefde barrières en interventies om ondermijnende georganiseerde criminaliteit te voorkomen en/of bestrijden
  • Informatiegestuurd (samen)werken ten behoeve van de aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit
  • Publiek-private samenwerking bij de aanpak van ondermijnende activiteiten door criminele netwerken
  • Innovatieve sociale en technologische innovaties in de strijd tegen ondermijnende georganiseerde criminaliteit

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Het belang van kennisuitwisseling voor de beleidsmedewerker OOV

De functie van beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid is de laatste jaren sterk veranderd. Je …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *