Samenwerking én informatie-uitwisseling cruciaal in strijd tegen terrorisme

In de strijd tegen terrorisme richt het ministerie van Veiligheid en Justitie zich op intensieve samenwerking tussen de nationale contraterrorisme partners. Ook het versterken van de internationale samenwerking en het verbeteren van de informatie-uitwisseling zijn prioriteiten voor 2017.

Belang van effectieve terrorismebestrijding

De terroristische aanslagen in 2015 en 2016, onder meer in Duitsland en Turkije, hebben het grote belang van een effectieve terrorismebestrijding nog eens pijnlijk bevestigd. Zo’n aanpak kan echter alleen effectief zijn als deze nationaal én internationaal met alle betrokken partners goed is afgestemd. Dat betekent: intensieve samenwerking en snelle actuele informatie-uitwisseling.

Bedreigingen en spanningen in onze samenleving

Jihadisten bedreigen onze veiligheid en zorgen voor spanningen in onze samenleving. Het zijn terroristen die de islam claimen om met geweld hun doelen te bereiken. De overheid doet er samen met ouders, imams, wijkagenten, docenten en jongerenwerkers alles aan om radicalisering in Nederland tegen te gaan. Daarom hebben we het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. We maken het uitreizigers zo moeilijk mogelijk. Terugkeerders houden we aan. Er zijn strafrechtelijke onderzoeken tegen 288 verdachten van terroristische misdrijven. We geven voorlichting op scholen en bieden ondersteuning aan families. Zo werken we met elkaar aan een veilig Nederland waar iedereen zich thuis voelt.

Integrale aanpak

Kenmerkend voor de Nederlandse aanpak is de integraliteit: maatregelen betreffen het gehele scala, van preventief tot repressief. Belangrijk is om deze maatregelen actueel en adequaat te houden.  De ontwikkelingen op het terrein van jihadistisch terrorisme worden dan ook – nationaal én internationaal – nauwlettend gemonitord.

Meer weten?
Op het congres Radicalisering en terrorisme leert u hoe u misstanden veroorzaakt door (religieuze) radicaliserende groeperingen voorkomt.

Op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme leert u hoe u dwingende groepsculturen herkent en opvang en hulpverlening biedt aan uittreders van dwingende groepen.

Op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen leert u hoe u informatie verzamelt, analyseert en uitwisselt in samenwerking met uw veiligheidspartners.

Op de cursus Big Data in het veiligheidsdomein leert u hoe u aan de hand van Big Data veiligheidsproblemen voorspelt en waar mogelijk voorkomt.

 

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Rijker Verantwoorden over de aanpak van ondermijning op Rotterdam-Zuid

Twee jaar liepen ze mee met team Hartcore, dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *