Meer toezicht Douane in noordelijke provincies

Om drugssmokkel tegen te gaan, breidt de Douane het toezicht in het noorden van het land uit. In Fryslân en Groningen gaat de Douane drones inzetten, het cameratoezicht wordt uitgebreid en er wordt een extra schip in gebruik genomen. De afgelopen jaren is vooral ingezet op het tegengaan van de drugssmokkel in de havens van Rotterdam en Vlissingen. Om te voorkomen dat smokkelaars uitwijken naar  andere delen van het land, intensiveert de Douane nu de activiteiten in andere regio’s.

Dat heeft staatssecretaris Aukje de Vries van Toeslagen en Douane vandaag bekend gemaakt tijdens een werkbezoek aan het nieuwe droneteam van de Douane in de Eemshaven. In de grote zeehavens wordt steeds meer drugs in beslag genomen. In Rotterdam en Antwerpen samen ging het vorig jaar om 160.000 kilo cocaïne. Door een intensievere samenwerking met landen in Latijns-Amerika wordt daar ook in doorvoerhavens steeds meer drugs bestemd voor Nederland in beslag genomen. In 2022 ging het om 110.000 kilo cocaïne. Omdat de maatregelen in de grote havens hun vruchten lijken af te werpen, neemt de Douane extra maatregelen om te voorkomen dat criminelen uitwijken naar havens in het noorden van het land.

Staatssecretaris De Vries: “Criminelen die onze samenleving willen ondermijnen, schuwen geen enkel middel. Daarom moeten we ze steeds een stap voor willen blijven. Het is goed dat we steeds meer drugs tegenhouden in Rotterdam. Maar we mogen niet verslappen. Om een waterbedeffect te voorkomen, moeten we ook in het noorden van ons land alles op alles zetten om drugssmokkel tegen te gaan.”

Een van de risico’s die de douane ziet is het zogeheten dropping at sea. Dropping at sea houdt in dat er vanaf grote zeeschepen partijen drugs overboord worden gegooid, die vervolgens door kleinere schepen aan land worden gebracht. Dan kan het gaan om plezierschepen of vissersboten die vervolgens aanmeren in de noordelijke havens. Met de drones, het schip en de camera’s die de douane extra gaat inzetten kan de douane in de gaten houden of op deze manier drugs aan land worden gebracht.

De douane heeft de afgelopen tijd twaalf douanemedewerkers opgeleid tot dronepiloot. Zij zijn in het hele land inzetbaar, maar zullen zich met name richten op de havens in Noord-Nederland en op de Waddeneilanden. Het schip is vanaf begin volgend jaar inzetbaar en het cameranetwerk wordt geleidelijk in gebruik genomen.

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Security Manager leer je wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn op het terrein van security management
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding Bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Personen met onbegrepen gedrag krijg je praktische handvatten en theoretische kaders om dit gedrag te begrijpen en beïnvloeden
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

225 duizend Nederlanders slachtoffer van stalken in 2023

In 2023 werd 2 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder slachtoffer van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *