Minister Yeşilgöz tekent uitleveringsverdrag met Marokko

Nederland en Marokko versterken de gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid heeft vandaag met de minister van Justitie van Marokko, Abdellatif Ouahbi, een bilateraal uitleveringsverdrag ondertekend. Met behulp van dit verdrag wordt de samenwerking in de strijd tegen internationale (drugs)criminaliteit verder versterkt.

,,Georganiseerde misdaad kent geen grenzen. Internationale criminele netwerken gaan meedogenloos te werk om hun illegale praktijken met wapens-, drugs- en mensenhandel verder te brengen. Razendsnel verleggen criminelen hun smokkelroutes en wordt illegaal verdiend geld weggezet in het buitenland om wit te wassen. De wereld wordt elke dag kleiner. Ook voor onze opsporingsdiensten, die internationaal steeds nauwer samenwerken met andere landen om te voorkomen dat criminelen zich veilig wanen over de grens. Met dit uitleveringsverdrag versterken we de goede relatie die we met Marokko hebben opgebouwd en voeren we de gezamenlijke strijd tegen de internationale georganiseerde misdaad verder op’’, aldus minister Yeşilgöz-Zegerius.

Met het bilaterale uitleveringsverdrag met Marokko kunnen verdachten en veroordeelde personen makkelijker worden uitgeleverd voor een strafproces of voor het ondergaan van een reeds opgelegde straf. Door het verdrag wordt het aantal feiten waarop uitlevering tussen beide landen mogelijk is, verbreed en zijn specifieke afspraken gemaakt over procedures, zodat er meer en efficiëntere samenwerking mogelijk is. Het uitleveringsverdrag zal voor de zomer komend jaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Tweede Kamer.

In 2010 is al een bilateraal verdrag gesloten tussen Nederland en Marokko over wederzijdse rechtshulp in strafzaken. Sindsdien is het rechtshulpverkeer gegroeid. Hierbij gaat het onder meer afspraken over het verkrijgen van bewijs en het horen van verdachten en getuigen. Ook kan er beslag worden gelegd en verder onderzoek worden gedaan naar bankrekeningen, goederen en winsten die afkomstig zijn uit illegale praktijken. De samenwerking tussen opsporingsdiensten van beide landen kreeg dit jaar een extra impuls toen is begonnen met de onderhandelingen over een uitleveringsverdrag. Zo is vandaag afgesproken om verder te praten over versterking van de aanpak van crimineel vermogen, ondergronds bankieren en witwassen. Op die manier kunnen criminele netwerken verder worden blootgelegd en opgerold.

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Omgaan met maatschappelijke onrust, polarisatie & radicalisering leer je onrust vroegtijdig signaleren en adequaat handelen
Tijdens de opleiding Coördinator Evenementenveiligheid leer je omgaan met risico’s zoals te grote bezoekersstromen, onvoorspelbare weersomstandigheden, excessief drugsgebruik en maatschappelijke onrust
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding Bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Personen met onbegrepen gedrag krijg je praktische handvatten en theoretische kaders om dit gedrag te begrijpen en beïnvloeden
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Eerste Kamer akkoord met Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs). Deze wet …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *