Veilige wijk van nu vraagt om toekomstgericht veiligheidsbeleid

Wat zou het mooi zijn, als je jouw woning gewoon onafgesloten achter kunt laten. Of dat de auto of fiets voor de deur niet op slot hoeft. Maar ook dat jouw kinderen zonder zorg naar een evenement in het centrum kunnen. En dat je jezelf als eigenaar van een bedrijf niet geregeld hoeft af te vragen of er niet is ingebroken. Of die ideale wereld, die wij toch eigenlijk allemaal wensen, ooit nog haalbaar is, dat weet ik niet. Maar laat het van alle actoren op lokaal en landelijk niveau hun motivatie zijn, om de wereld, beginnend in de wijk, een stukje veiliger te maken.

Richard Franken, directeur van Franken Security Solutions, dagvoorzitter op het congres Veiligheid in de wijk en directeur van The Hague Security Delta, het grootste veiligheidscluster van Europa, waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken om producten, diensten en kennis te ontwikkelen voor een veilige wereld

Actuele veiligheidsthema’s

Van de actuele thema’s waar wijken zich mee geconfronteerd zien, staat de kwestie: radicalisering en de gevaren die van daaruit op de loer liggen, wel hoog op de agenda. Ook vraagt de sterke toename van het aantal personen met verward gedrag die in het publieke domein overlast verzorgen om maatregelen. En ook neemt geweld in het uitgaansleven nog steeds toe. Het risico op woning- en bedrijfsinbraken lijkt enigszins te stabiliseren. De grote vraag bij dat laatste is en blijft of de burger gemotiveerd genoeg blijft om aangifte doen. Kortom, beschikken wij over de juiste cijfers.

Gevoelens van onveiligheid

Net iets meer dan de helft van de burgers, blijkt uit recente enquetes, geeft aan zich relatief veilig op straat te voelen. Wel vinden zij met name radicalisering van de samenleving een groot probleem. Het ander deel van de maatschappij geeft aan geregeld gevoelens van onveiligheid, ook gebaseerd op harde feiten, te beleven. Bijvoorbeeld na melding van een golf van woninginbraken of uitgaansgeweld.

Samenwerking als uitgangspunt

In mijn optiek gaat het bij het creëren van een hoger niveau van veiligheid om een aantal zaken. Allereerst moet het uitgangspunt zijn: Samenwerking tussen relevante partijen. Niet de zogenaamde ” Poolse landdag” gaan organiseren. Het moet effectief zijn. Want soms moet er snel gehandeld kunnen worden.  Maar het kan nog wel beter dan nu gemiddeld het geval is. Welzijns-organisaties in en van de gemeente, samen met het sociaal loket van de gemeente, de politie ( op niveau van de wijkagent), buurtregisseurs, straatwerkers, etc. met al de hen beschikbaar staande data, dienen met dezelfde focus actief te zijn. Het verhogen van de veiligheid! Niet gehinderd door bestaande muurtjes van regels. Muren kunnen afgebroken worden en regels kunnen aangepast aan de actualiteit.

Effectief informatie systeem

Naast het creëren van een effectief “Informatie-systeem” gericht op tijdig handelen bij de eerste signalen van “ontsporing” van wijkbewoners, dien je ook “onbekenden” in de wijk tijdig te signaleren. Daarvoor zijn moderne middelen in te zetten. Primair gaat het hier om technische signaleringssystemen. Liefst aangevuld met voorzieningen die in staat zijn om die data te generen die nodig is om calamiteiten te voorkomen. Maar ook om adequaat op te kunnen treden als zich toch nog een incident voordoet. Even praktisch: wij hebben het hier over -de meldkamer van de toekomst-. Waar data van gesprekken via social media getraceerd kunnen worden, letterlijk individuen en groepen in de wijk zichtbaar gemaakt worden en waar vanuit interventie geregeld kan worden.

Realtime intelligence

Op diverse plaatsen in het land vinden opstellingen plaats, al dan niet in de vorm van een pilot, waar vanuit samenwerking tussen de overheid, bedrijfsleven en kenniscentra, modere technologieën worden toegepast om de wijk veiliger en de mensen met verkeerde bedoelingen zichtbaarder te maken. Met realtime intelligence en de inzet van de meest moderne sensoren worden de regisseurs van veiligheid in de wijk geïnformeerd. Hierdoor zijn zij in staat om tijdig op te treden. Het koppelen van alle aanwezige detectiesystemen, om vanuit die waarneming zelfs een mate van voorspellende waarde te kunnen creëren, is al heel waardevol gebleken.  Verdergaande toepassing van innovaties vanuit bijvoorbeeld de drone-techniek, big data-analyse, etc. kunnen van grote meerwaarde zijn voor deze uitdaging.

Toekomstgericht veiligheidsbeleid

Kortom: er gebeurt al heel veel maar het kan altijd beter. Door samenwerking tussen een diversiteit van partijen, anticiperend op nieuwe risico’s en gebruik makend van de meest moderne middelen. Al is het in de vorm van een test-case, vooruitlopend op soms nieuwe wetgeving. De veilige wijk van nu vraagt om een toekomstgericht veiligheidsbeleid.

Meer weten?

Op het congres Veiligheid in de wijk hoort u hoe u de veiligheid en leefbaarheid in uw wijk bevordert.

Op de opleiding Overlastcoördinator leert u hoe u verloedering en ernstige overlast in uw wijk aanpakt.

Over de auteur

Richard Franken (56) is directeur van Franken Security Solutions en Algemeen Directeur van The Hague Security Delta. Als voormalig directielid van een particuliere veiligheidsonderneming en voormalig lid van het Korps Rijkspolitie, wordt hij als veiligheidsexpert geregeld ingezet. Richard Franken verzorgt lezingen, is auteur van diverse publicaties en treed op als dagvoorzitter bij congressen.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

‘Ondermijningswet’: inhoud en stand van zaken

Onder de naam ‘Ondermijningswet’ werkt de regering diverse plannen uit op het gebied van de …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *