Wat zijn de grootste veranderingen voor videotoezichtcentrales door de Wet PBR?

Per 1 april 2019 moeten alle videotoezichtcentrales voldoen aan de eisen van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

Een videotoezichtcentrale is  een nieuw soort beveiligingsorganisatie.  Het gaat om bedrijven die door middel van camera’s hetzelfde type beveiligingswerkzaamheden verrichten als particuliere alarmcentrales (PAC’s), te weten het beoordelen van een melding en het zonodig inschakelen van de politie, maar door technische wijze waarop melding plaatsvindt niet onder de wettelijke definitie van een PAC vallen.  Videotoezichtcentrales en particuliere alarmcentrales en hun medewerkers kunnen beschikken over strategische informatie over de beveiliging van de op de centrale aangesloten objecten. Inzet van betrouwbaar en bekwaam personeel  is volgens Justitie noodzakelijk om te voorkomen dat criminelen deze informatie in handen krijgen en kunnen misbruiken.

Met de nieuwe eisen worden aan videotoezichtcentrales dezelfde kwaliteitseisen gesteld als aan PAC’s. Dit bevordert de kwaliteit en gaat oneerlijke concurrentie tegen.

Wat zijn de grootste veranderingen voor videotoezichtcentrales?

  1. Kwaliteitseisen personeel

Er mag alleen actie op grond van beeldmateriaal worden ondernomen (bijvoorbeeld alarmopvolging door de politie te bellen), als de alarmering afkomstig is van een camerasysteem dat is ontworpen, aangelegd en onderhouden door personen met;

  • Een diploma dat instemming heeft van de minister. Geaccepteerde diploma’s zijn ‘Projecteringsdeskundige CCTV/VSS’ en ‘Installatiedeskundige CCTV/VSS’
  • Een afgegeven verklaring van betrouwbaarheid door de korpschef van de politie
  1. Kwaliteitscertificaten apparatuur

Klanten van videotoezichtcentrales moeten volgens Justitie beschermd worden tegen slechte kwaliteit of bedrijven met een twijfelachtige mentaliteit. Door slechte kwaliteit kan de politie het vertrouwen verliezen in meldingen van de videotoezichtcentrale.

Er mag alleen gebruik gemaakt worden van camera apparatuur waarvoor de minister regels heeft opgesteld en die volgens deze regels is goedgekeurd. Dit kan aangetoond worden met kwaliteitscertificaten.

Tijdens de opleiding Beveiliging van gebouwen toont Felix Olijslager welke invloed deze veranderingen op uw organisatie kunnen hebben.

Tijdens de opleiding Security Manager leert u hoe u de toegangsverlening en het toegangsbeheer organiseert en juridisch correct inricht in uw organisatie. Beveiliging van organisaties krijgt steeds meer aandacht. Zeker met de dreigingen van tegenwoordig, waaronder terrorisme en (computer) criminaliteit, staat security management hoog op de prioriteitenlijst binnen veel organisaties.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en gezondheidszorg.

Bekijk ook

Coronatoegangspasverplichting

Per 25 september 2021 zijn uitbaters van eet- en drinkgelegenheden,  bioscopen, theaters en concertzalen, alsmede …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *