VOG draagt bij aan succesvol integriteitsbeleid

Uit recent onderzoek blijkt dat de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet alleen bijdraagt aan een veilige werkomgeving, maar ook aan de re-integratie van ex-criminelen. Het onderzoek richtte zich op de evaluatie van de effectiviteit van de VOG en werdt in opdracht van het WODC uitgevoerd. Werkgevers en organisaties kunnen een VOG vragen aan personen waarmee zij een dienstverband willen aangaan of wanneer zij vrijwilligerswerk aanbieden. Met de VOG worden personen met belastend strafblad geweerd uit kwetsbare sectoren. Ieder jaar worden er meer VOG’s aangevraagd bij screeningsautoriteit Justis.  In 2016 waren het er bijna een miljoen. Vanwege de toenemende populariteit besloot de staatssecretaris onderzoek te doen naar de effecten van het VOG-beleid.

Effectief instrument

Staatssecretaris Dijkhoff is tevreden dat het onderzoek aantoont dat de VOG een effectief instrument is. Ook wordt met de onderzoeken het belang van de VOG als onderdeel van een gedegen integriteitsbeleid onderstreept. ‘Uit onderzoek blijkt dat de VOG een positieve bijdrage levert aan het identificeren van toekomstige delictplegers. Daarnaast nemen criminele activiteiten met 50 % af na een VOG-weigering. De VOG-weigering kan daarom als waarschuwing worden gezien om het leven te beteren. Kiezen voor een leven zonder criminaliteit vergroot bovendien de kans op het krijgen van een VOG,’ aldus staatssecretaris Dijkhoff. Wanneer een werkgever een VOG verlangt van werknemers heeft dit bovendien een preventief effect. Uit onderzoek blijkt namelijk dat personen met een belastend strafblad minder vaak solliciteren op functies waarvoor een VOG is vereist dan personen zonder strafblad.

Verkeerde beeldvorming

In voorkomende gevallen bestaat nog het idee dat de VOG vaak en vanwege kleine delicten wordt geweigerd, maar dat komt voort uit verkeerde beeldvorming over de VOG. De staatsecretaris zet in 2017 daarom in op communicatie. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar jonge VOG-aanvragers, omdat zij aan het begin van hun maatschappelijke carrière staan. Er wordt onder andere een website voor jongeren gelanceerd, een voorlichtingsfilm gepresenteerd en op festivals krijgen jongeren informatie over de VOG en drugsdelicten.

Meer weten?
Op de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein leert u hoe u komt tot een integriteitsbeleid voor uw organisatie.

Op het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit hoort u hoe u ondermijning veroorzaakt door criminele netwerken in uw gemeente voorkomt.

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *